Knut Hamsun E-Kitap - Knut Hamsun E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Knut Hamsun Biografi ve E-Kitapları


Knut

Knut Hamsun, (d. 4 A?ustos 1859, Gudbrandsdal - Norveç – ö. 19 ?ubat 1952, Grimstad - Norveç). Norveçli yazar ve 1920 yyly Nobel Edebiyat Ödülü sahibi. 

Daha sonralary Knut Hamsun adyny alacak olan Knud Pedersen, Norveç'in kuzeyinde Gudbrandsdal synyrlary içinde Vågå kasabasynda do?du. Bir terzi olan babasy, kalabalyk ailesini alarak, daha kuzeye, Hamaröy kasabasyna göç etti. Çaly?an ve i?ine ba?ly adam, karysyny kaynanasyny, alty çocu?unu terzilikle zar zor geçindiriyor, üstelik oturduklary yerin sahibi rahibe borçlanyyorlardy.

Sekiz ya?ynda iken dayysynyn iste?i üzerine annesiyle babasy onu bir rahibin e?itimine verdiler. On dört ya?ynda, do?du?u kasabaya gidip orada bir tüccar yanynda tezgahtarlyk yapty. Bir yyl sonrada Tranöy`de daha büyük bir tüccar yanynda kalfaly?a ba?lady. Tüccaryn kyzyna a?yk oldu fakat tüccar iflas edince ayrylmak zorunda kaldy. Bu syralarda "Esrarengiz Adam" adynda küçük bir a?k romany yazdy. Bu roman, gezginlik yyllarynda tany?ty?y bir kitapçy tarafyndan bastyryldy. Buradan ayrylynca bir iki arkada?yyla birlikte ucuz e?yalar satmaya ba?ladylar. Kibrit, mum gibi ?eyler satyyorlardy. Daha sonra ayryldylar. Arkada?y güneye Knut kuzeye gitti. 

Y? bulamayynca zanaat ö?renmek amacyyla bir ayakkabycynyn yanyna gitti.

Bir yyl sonra daha büyük, epik bir eser kaleme aldy. Henrik Ibsen'i okumu?tu, onun etkisi altynda bulunuyordu. "Bir Kar?yla?ma" adyndaki bu kitabyny da, Bodö'de bir kitapçy yayymlady. Daha sonra bir a?k hikâyesi daha yazdy.

Kitaplaryny okuyan ailesi artyk bir i? bulmanyn zamany geldi diyerek onu bir bucak müdürünün yanyna yardymcy olarak verdi. Bu bucak müdürünün pek çok kitaby vardy. Björnson'un toplu eserlerini okumasyna izin verilmi?ti. Knut bu heyecanla kitaplara saryldy ve gözlerini bozana kadar okudu.

Bu kitaplaryn etkisiyle Knut bir kitap daha yazdy fakat yayyncylar basmaya yana?madylar. Knut'un bu kitaplary bir yayynevinin deste?i olmadan basabilmesi için bir zenginin deste?i gerekiyordu. 

Arady?y ki?iyi buldu. Erasmus Zahl adynda bir tüccardy bu. Çok gence yardym etmi?ti. Knut ona yazar olmak istedi?ini söyledi. Son yazdy?ym hikâye diye ba?ka bir yazary verdi. Tüccar kâ?ytlara de?il yüzüne bakty Knut'un. Genç Hamsund tüccardan çykarken cebine bin kron indirmi?ti bile.

Frida adynda bir köy hikâyesi ve ?iirler yazmaya ba?lady. Adyny Knut Pederson diye de?i?tirdi.

Hikayesini tamamlayynca bir vapur bileti alarak Kopenhaga gitti. Bir kitapçyya, sonra da Norveçli bir ?aire eserlerini kabul ettirme çabalary bo?a çykynca Oslo'ya döndü. Sonra göçebe olarak uzun bir yolculu?a çykty.

Knut Hamsunaclik e-kitap, Knut Hamsunaclik e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Knut Hamsun e-kitapları, Knut Hamsun e-kitapları oku, Knut Hamsun e-kitapları indir, Knut Hamsun e-bookları, Knut Hamsun e-bookları oku, Knut Hamsun e-bookları indir, Tüm Knut Hamsun e-kitapları, Tüm Knut Hamsun e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.