Jean De La Fontaine E-Kitap - Jean De La Fontaine E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Jean De La Fontaine Biografi ve E-Kitapları


Jean

Jean de La Fontaine (okunu?u /tʃɨːn de lʌfontəɴ/) (d. 8 Temmuz 1621 Château-Thierry - ö. 13 Nisan 1695 Paris) Fransyz ?air ve yazar.

Yazdy?y fabl eserleri ile tanynmy?tyr. Varlykly bir ailenin çocu?uydu. Paris'te kolejde okudu. Hukuk tahsili yapty. Papaz yeti?tirilmek istendi. Lisede kiliseden ayryldy. Okul hayatynda ba?aryly bir ö?renci olamady. Gençli?inde baba mesle?i olan orman ve su kanallary i?leriyle u?ra?ty. Çe?itli memurluklarda bulunmu?, düzensiz bir hayat ya?amy?tyr.

1673 senesinde Madam de la Sablière'nin himayesine girerek burada ilim adamlary, felsefeciler ve yazarlarla tany?ty. Ylk masallarynyburada yazdy. Ça?da?lary, La Fontaine'i bir masal yazary olarak görüyorlardy. Hâlbuki La Fontaine, yazdy?y masallarda Dede Korkutmasallaryndaki uslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onlaryn ?ahyslarynda bazy insan karakterlerini tenkid etmi?, bir ahlak dersi vermi?tir. Buna edebiyatta te?his ve intak sanaty denir. La Fontaine'in bu hususiyeti çok geç fark edilmi?tir. Eserlerinde sadelik ve açyklyk görülür. Konu?ma ?eklinde akycy ?iirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden i?neleme usulleri ile Fransyz edebiyatyna büyük eserler kazandyrmy?tyr.

La Fontaine masallaryndaki konular, ?ark klasiklerinden alynmadyr. La Fontaine'den çok önceleri yazylmy? Beydeba'nyn Kelile ve Dimneeserindeki hikâyelerin 18 tanesi[1], bu Fransyz edebiyatçysy tarafyndan ?iir ?eklinde tekrarlanmy?tyr. Masallary ço?unlukla herkesin anlayabilece?i bir ?ekilde yazylmy?tyr. La Fontaine'in canly, hyzly, incelik ve nükte dolu bir anlatymy vardyr. Ki?ilerini hemen daimahayvanlar arasyndan seçerse de bazen insanlary, bilhassa köylüleri de olaylara kary?tyryr. Syk syk bahsetti?i hayvanlar aslan, kurt, tilki,e?ek ve horozdur.

La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne oldu?unu anlatmaya çaly?my?tyr. Ancak ?iirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir açyklama yapylmazsa tam ters etkinin hasyl oldu?u da bir gerçektir.

Masallary toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmy?tyr. 1668'de basylan ilk alty kitabynda 124 masal vardyr ve bunlar birinci cildi meydana getirir. Ykinci cilt 1678'de basylan be? kitaptyr. En son 1694'de bastyrdy?y üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

La Fontaine, roman ve piyes de yazmy?tyr. Nakaratly uzunca ?iirleri ve ?iirli mektuplary vardyr. Hadym, Gülünç Macera, Floransaly, Büyük Ma?rapa, Köy Sevdalary komedi türündeki eserlerindendir. Contes (Kont) isminde ?iirli hikâyeler eserinden dolayy Fransyz Akademisine kabul edildi.13 Nisan 1695'te Paris'te öldü.

Eserleri birçok dile tercüme edilmi?tir.

Jean De La Fontainemasallar e-kitap, Jean De La Fontainemasallar e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Jean De La Fontaine e-kitapları, Jean De La Fontaine e-kitapları oku, Jean De La Fontaine e-kitapları indir, Jean De La Fontaine e-bookları, Jean De La Fontaine e-bookları oku, Jean De La Fontaine e-bookları indir, Tüm Jean De La Fontaine e-kitapları, Tüm Jean De La Fontaine e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.