Erşat Hürmüzlü E-Kitap - Erşat Hürmüzlü E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Erşat Hürmüzlü Biografi ve E-Kitapları


Erşat

Irak Türkmenlerinin aydyn ?ahsiyetlerinden biri olan Er?at Hürmüzlü,1943 yylynda Kerkük'te do?du. Ylk ve orta ö?renimini Kerkük'te tamamlady.1959 yylynda Ba?dat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.1963'te hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortacylyk alanyna yöneldi. Y?inin büyük bölümünü yurt dy?ynda ba?aryyla yaparak, ba?ly bulundu?u sigorta ?irketinin Kerkük ?ubesine müdür olarak atandy.1980 yylynda bazy nedenlerden dolayy Irak dy?yna çykarak, Türkiye ve Suudi Arabistan da hayatyny sürdürmektedir.

Arap dünyasynda Irak Türkmenlerinin bir Kültür adamy olarak tanynan Hürmüzlü'nün, edebiyatla ilgisi, çok genç ya?larda ba?lady. Ba?dat'ta henüz üniversite ö?rencisi iken, Ba?dat Radyosu'nda açylan Türkmence Bölümü'nde, ba?ary ile yürüttü?ü Radyo Dergisi adly programy, yyllarca edebiyat meraklylary tarafyndan zevkle dinlendi. 

?iirlerinde sade bir dil kullanan Er?at Hürmüzlü, hece vezni ile serbest biçimi de denedi.?iiri amaç de?il, araç olarak ele alan Hürmüzlü, asyl edebî ba?arysyny yazylarynda gösterdi.Özellikle fikir alanynda yazdy?y denemeler, bir dönem Karda?lyk dergisinin sayfalarynda, birçok okuyucu tarafyndan merakla okundu. Bir kysmyny takma adlarla yazdy?y bu makale ve denemeleri ile hem edebî, hem de dü?ünce yönünden, yeni yeti?en bir gençlik ku?a?yny geni? çapta etkilemi?tir. Karda?lyk ile Türk Kültürü dergilerinde yayymlanmy? ?iir ve çok sayyda inceleme ve deneme yazylary, ne yazyk ki bir kitapta toplanmamy?tyr. 

Irak Türkmenlerinin kültür evi olan Kerkük Vakfy'nyn kurucu üyelerinden biridir. Vakyf tarafyndan çykarylan Arapça, Türkçe ve Yngilizce, 3 ayda yayynlanan Karda?lyk dergisinin yazy kurulu üyesidir. 

Eserleri: 

1.El-Türkman fi'l-Irak.Ba?dat,1971 / Arapça
2.Irak Türkmenleri. Ystanbul, 1991 (2.Baskysy:Ankara, 1994).
3.Türkmen ve Irak. Ystanbul, 2003 / Arapça

Erşat Hürmüzlüturkmenler-ve-irak e-kitap, Erşat Hürmüzlüturkmenler-ve-irak e-book

Erşat Hürmüzlüturkmenler-ve-irak e-kitap, Erşat Hürmüzlüturkmenler-ve-irak e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Erşat Hürmüzlü e-kitapları, Erşat Hürmüzlü e-kitapları oku, Erşat Hürmüzlü e-kitapları indir, Erşat Hürmüzlü e-bookları, Erşat Hürmüzlü e-bookları oku, Erşat Hürmüzlü e-bookları indir, Tüm Erşat Hürmüzlü e-kitapları, Tüm Erşat Hürmüzlü e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.