Friedrich Wilhelm Nietzsche E-Kitap - Friedrich Wilhelm Nietzsche E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Friedrich Wilhelm Nietzsche Biografi ve E-Kitapları


Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15 Ekim 1844 - 25 A?ustos 1900) bir olan Alman filozof , ?air , kültür ele?tirmeni ve klasik filolog . ?öyle yazdy kritik bir sevgi gösteren, din, ahlak, ça?da? kültür, felsefe ve bilim üzerine metinler metafor , ironi ve aforizma .

Nietzsche'nin etkisi özellikle de, felsefe içinde ve ötesinde önemli kalyr varolu?çuluk , nihilizm ve postmodernizm . Onun tarzy ve gerçe?in de?eri ve nesnellik radikal sorgulama ço?unlukla da çok yorum ve yorumlama sonuçlandy kyta gelenek. Onun temel fikirleri içermektedir Tanry'nyn ölümü , Übermensch , ebedi nüks , Apollo ve Dionysus ikilemi, perspektivizm ve güç istenci . Onun felsefesine Merkezi drenaj hayatyn geni? enerjileri, ancak sosyal yaygyn ve radikal bu görü?leri olabilece?ini tüm doktrinler dürüst bir sorgulanmasyny gerektiriyor "hayat-olumlama" fikri vardyr.

Nietzsche felsefesine açmadan önce bir klasik filolog olarak kariyerine ba?lady. 1869 yylynda, 24 ya?yndayken de Klasik Filoloji Ba?kanly?yna atandy Basel Üniversitesi (bu pozisyonu tuttu etmi? genç birey), ancak dolayy ona en bo?ulmu? sa?lyk sorunlary için 1879 yazynda istifa etti hayat. Diye bir çökü? ve onun zihinsel fakülteleri tam bir kayyp ya?ady 1889 yylynda, aryza atipik genel atfedilmi?tirfelç atfedilen tersiyer sifiliz , ancak bu tany itibaren gündeme gelmi?tir. O kalan ya?ady annesinin bakymynda yyl ölümüne kadar 1897 yylynda, sonra 1900 yylynda ölümüne kadar kyz karde?i ve bakym altynda.

Kyz karde?i Elisabeth Förster-Nietzsche gibi hareket küratör ve onun hastalyk syrasynda Nietzsche'nin yazmalaryn editörü. O önemli bir evlendi Alman milliyetçisi ve Yahudi dü?many , Bernhard Förster ve o syk syk (bkz. güçlü ve açykça antisemitizm ve milliyetçili?e kar?y olan Nietzsche'nin gerçek görü?lerine tamamen aykyry ?ekilde, kocasynyn ideolojisine uygun Nietzsche'nin eserlerinin birçok reworkedNietzsche'nin ele?tirisi anti-semitizm ve milliyetçilik ). Förster-Nietzsche'nin sürümleri sayesinde, Nietzsche'nin ismi ile ilgili oldu Alman militarizmi ve ideolojisi ile Adolf Hitler'in , ancak yirminci yüzyylda bilim adamlary, bu ideoloji tarafyndan Nietzsche'nin felsefesinin kötüye kar?y ve kyz karde?i tarafyndan Nietzsche düzenlenmemi? gerçek yazylary yeniden ke?fetmek için çok çaly?tyk.

Friedrich Wilhelm Nietzschekutup-yildizi e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzschekutup-yildizi e-book

Friedrich Wilhelm Nietzschetani e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzschetani e-book

Friedrich Wilhelm Nietzschekisi-nasil-kendisi-olur e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzschekisi-nasil-kendisi-olur e-book

Friedrich Wilhelm Nietzscheecco-homo e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzscheecco-homo e-book

Friedrich Wilhelm Nietzscheboyle-buyurdu-zerdust e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzscheboyle-buyurdu-zerdust e-book

Friedrich Wilhelm Nietzschedeccal e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzschedeccal e-book

Friedrich Wilhelm Nietzscheiyinin-kotunun-otesinde e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzscheiyinin-kotunun-otesinde e-book

Friedrich Wilhelm Nietzschetan-kizilligi e-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzschetan-kizilligi e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 8 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Friedrich Wilhelm Nietzsche e-kitapları, Friedrich Wilhelm Nietzsche e-kitapları oku, Friedrich Wilhelm Nietzsche e-kitapları indir, Friedrich Wilhelm Nietzsche e-bookları, Friedrich Wilhelm Nietzsche e-bookları oku, Friedrich Wilhelm Nietzsche e-bookları indir, Tüm Friedrich Wilhelm Nietzsche e-kitapları, Tüm Friedrich Wilhelm Nietzsche e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.