Emma Goldman E-Kitap - Emma Goldman E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Emma Goldman Biografi ve E-Kitapları


Emma

Emma Goldman, (d. 27 Haziran 1869, Litvanya – ö. 14 Mayys 1940, Toronto) Anar?ist yazar. 20. yüzyylyn ilk yarysynda ABD veAvrupa'da anar?ist görü?ün yayylmasynda ve geli?mesinde büyük bir rol oynamy?tyr.

Çocukluk ve gençlik dönemi 

Emma Goldman, 27 Haziran 1869'da, Rusya kontrolündeki Kaunas, Litvanya'da Yahudi bir ailenin kyzy olarak do?du. Emma daha 13 ya?yndayken aile St. Petersburg'a ta?yndy. Bundan kysa süre önce 2. Alexander öldürülmü?tü ve siyasi bir basky olan ortamda Yahudiler çe?itli katliamlarla kar?y kar?yya kalmaktaydylar. St. Petersburg'a geli?lerinden sadece 6 ay sonra Goldman okulu byrakyp çaly?mak zorunda kaldy, ailesi maddi sykyntylar ya?yyordu. Bir fabrikada çaly?maya ba?layan Emma devrimci dü?üncelerle ilk kez burada kar?yla?ty. Fabrikada eline geçirdi?i Çerni?evski'nin "Nasyl Yapmaly?"[1] isimli eseri onu derinden etkiledi. Bu eser ileride filizlenecek anar?ist fikirlerinin tohumlaryny ekmekle kalmady, hayatyny istedi?i gibi özgürce ya?amasy konusundaki fikirlerini de güçlendirdi. 15 ya?laryna geldi?inde babasy onu evlendirmek istedi fakat o kar?y çykty ve evlenmedi. 17 ya?yna geldi?inde ise, ailenin kararyyla, kyz karde?i Helene'le birlikte, di?er karde?leri Lena ile ya?amak için Rochester, New York'a (ABD) göç etti. Burada birtekstil fabrikasynda birkaç yyl çaly?ty. 1886'daki Haymarket Olayy'nyn neticesinde dört anar?istin asylmasy Emma'nyn anar?izmleilgilenmesine yol açty. 1887'de yine fabrika i?çisi olan Jacob Kersner ile evlendi. Fakat anar?ist harekete giri?i ile bu evlili?i kysa sürdü. Ailesi ve kocasyny terk ederek önce New Haven, Connecticut'a sonra New York City'ye gitti.

Emma Goldmanhayatimi-yasarken-cilt-1 e-kitap, Emma Goldmanhayatimi-yasarken-cilt-1 e-book

Emma Goldmanhayatimi-yasarken-cilt-2 e-kitap, Emma Goldmanhayatimi-yasarken-cilt-2 e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Emma Goldman e-kitapları, Emma Goldman e-kitapları oku, Emma Goldman e-kitapları indir, Emma Goldman e-bookları, Emma Goldman e-bookları oku, Emma Goldman e-bookları indir, Tüm Emma Goldman e-kitapları, Tüm Emma Goldman e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.