Ece Ayhan E-Kitap - Ece Ayhan E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ece Ayhan Biografi ve E-Kitapları


Ece

Ece Ayhan (1931 - 12 Temmuz 2002) Türk ?air, etikçi. Ykinci Yeni ?iir akymynyn öncülerindendir.

Tam ady Ece Ayhan Ça?lar'dyr. Ece Ayhan, 10 Eylül 1931’de babasynyn mal müdürlü?ü göreviyle bulundu?u Datça’da, ailenin ikinci çocu?u olarak dünyaya geldi. Babasy Behzat Ça?lar, Geliboluludur. Annesi Ay?e Hanym’yn baba tarafy Gelibolu’nun Kavak köyünden göçerek Eceabat’yn Yalova köyüne yerle?mi?tir. Behzat Bey’in babasy a?yr ceza mahkemesi ba?kâtipli?i, dedesi de Gelibolu müftülü?ü görevlerinde bulunmu?lardyr. Ay?e Hanym’yn babasy Hafyz Ybrahim Deniz, yary çiftçilik, yary tüccarlykla u?ra?my?, Eceabat’a ba?ly Sivli Köyü halkynyn imam istemesi üzerine, atandy?y bu köyde imamlyk yapmy?tyr. 1932’de Küre’ye mal müdürü olarak atanan Behzat Bey, 1933’e kadar sürdürdü?ü bu görevinden istifa edip Çanakkale’ye yerle?mi? ve bir avukatyn yanynda arzuhalcilik yaparak ailesini geçindirmeye çaly?my?tyr. Ece Ayhan, ilkokula 1938’de Eceabat’ta ba?lar, ikinci synyfy Çanakkale’nin Ystiklâl Ylkokulu’nda okur. Ailesinin 1940 Kasym’ynda Çanakkale’den ayrylarak Ystanbul’a yerle?mesi üzerine, üçüncü synyfa Karagümrük / Atikkale’de bulunan “19. Ylkokul”da [daha sonraki ady Hyrka-i ?erif Ylkokulu] devam eder ve ilk ö?renimini bu okulda tamamlar. Orta okulu, Vefa Lisesi’nin kar?ysynda bulunan Zeyrek Ortaokulu’nda; lise ö?renimini de Taksim Lisesi’nde [daha sonraki adlaryyla Beyo?lu Lisesi, Ystanbul Atatürk Erkek Lisesi] tamamlar. Yüksek ö?renimine 1953’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ba?lar ve 1959’da mezun olur. Ayny yyl, Ystanbul maiyet memurlu?unda ba?lady?y stajyny ve kaymakamlyk kursunu tamamlar. 1962’de Deniz Hafize Hanym’la evlenir ve kaymakam olarak atandy?y Gürün’de (Sivas) göreve ba?lar. 1963’te Alaca’da (Çorum) kaymakamlyk ve belediye ba?kanly?y görevlerine atanyr; ayny yyl tek çocu?u olan Ege dünyaya gelir. 1964’te Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay ö?renci olarak ba?lady?y askerlik hizmetini tamamlar ve 1965’te Çardak (Denizli) kaymakamly?yna atanyr. Disiplinli bir ya?am tarzy ve memurluk hayaty, edebiyat çevrelerinde bugün de “hyrçyn ?air”, “huysuz ?air” olarak anylan Ece Ayhan’yn yaradyly? özelli?iyle ba?da?mayacak olgulardyr. Ece Ayhan, 1966’da devlet memurlu?u görevinden ayrylarak “soluk alyp verdi?ini gerçekten duydu?um tek kent” dedi?i Ystanbul’a yerle?ir. Kysa aralyklarla birçok i?e giren sanatçynyn Ystanbul’da yapty?y ba?lyca i?ler arasynda; Meydan Larousse ansiklopedisinde yazarlyk, Sinematek’te ve Yeni Sinema Dergisi’nde müdürlük, Genç Sinema Grubu’nda yöneticilik, A?ao?lu Yayynevi’nde çok kysa bir süre redaktörlük sayylabilir. Kansere yakalanan e?i Deniz Hafize Hanym’y 1968’de kaybeder. Ekonomik durumunun çok kötü olmasy ve ya?ynyn küçüklü?ü gibi nedenlerle o?lunun bakymyny e?inin ebeveynine byrakyr. Ece Ayhan, 1974’ten ölümüne kadar, beynindeki tümörün yol açty?y birtakym hastalyklaryn sykyntylaryyla ya?amy?tyr. Sa? kula?ynyn ileri derecede i?itme engeline ve sa? gözünde de hasara sebebiyet veren tümör, dünyaca ünlü beyin cerrahy Prof. Dr. Gazi Ya?argil’in ameliyatlaryyla ölümcül olmaktan çykarylmy?tyr. Ancak, tümörün di?er organlarda meydana getirdi?i hasarlar, sanatçyya ya?amy boyunca sykynty vermi?tir. Büyük bir ekonomik sykynty içinde ya?ayan sanatçy, Çanakkale Belediye Ba?kanly?ynyn yardymlaryny görür. Belediyenin geçici i?çi kadrosuna alynarak sosyal güvenli?e kavu?masy sa?lanyr ve böylece SSK hastanesinden ücretsiz olarak yararlanyr. Ancak, sa?ly?ynyn günden güne bozulmasy ve bacaklarynyn felç olmasy üzerine, yakyn dostu ?air Metin Üstünda?’yn yardymyyla A?ustos 1999’da Çapa Typ Fakültesi’ne yatyrylyr. Buradaki tedavi giderleri SSK tarafyndan kar?ylanyr. Sigorta kapsamy dy?ynda kalan kurumlarda gördü?ü tedavilerin giderleri ise, arkada?larynyn ve eserlerinin yayyn hakkyny alan Yapy Kredi Yayyncylyk’yn yardymlaryyla kar?ylanyr. Ystanbul’da önce Maltepe Huzurevi’ne, daha sonra da ?air arkada?y (dönemin ba?bakany) Bülent Ecevit’in iste?iyle bakym ?artlary ve fizikî kapasitesi daha iyi olan Özel Acybadem Huzurevi’ne yerle?tirilir. Bu süre içinde, Cerrahpa?a Typ Fakültesi, Haseki Hastanesi, Haydarpa?a Hastanesi, ?i?li Osmano?lu Klini?i (2 defa), Central Hospital ve en son da Marmara Üniversitesi Typ Fakültesi’nde yatyly tedavi görür. Bütün bu tedavilerin sonucunda felçten kurtulup aya?a kalkabilen sanatçy, Nisan 2001’de tekrar Çanakkale’ye yerle?ir ve geçimini telif hakkyny Yapy Kredi Yayynlary’na verdi?i eserlerinin geliriyle sa?lar. Düzenli ve yerle?ik bir ya?am tarzyny bir türlü sevemeyen Ece Ayhan, âdeta tüm sevenlerini ve dostlaryny terk ederek tedavi görmekte oldu?u Çanakkale’den Temmuz 2002’de ayrylmy? ve Yzmir Büyük?ehir Belediyesi Gürçe?me Huzurevi'ne yerle?ti ve 13 Temmuz 2002’de burada vefat etti. 16 Temmuz 2002’de, Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Yalova köyünde topra?a verildi.

Ece Ayhancanakkaleli-melahata-iki-el-mektup-ya-da-ozel-bir-fuhus-tarihi e-kitap, Ece Ayhancanakkaleli-melahata-iki-el-mektup-ya-da-ozel-bir-fuhus-tarihi e-book

Ece Ayhancanakkaleli-melahata-iki-el-mektup-yada-ozel-bir-fuhus-tarihi e-kitap, Ece Ayhancanakkaleli-melahata-iki-el-mektup-yada-ozel-bir-fuhus-tarihi e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Ece Ayhan e-kitapları, Ece Ayhan e-kitapları oku, Ece Ayhan e-kitapları indir, Ece Ayhan e-bookları, Ece Ayhan e-bookları oku, Ece Ayhan e-bookları indir, Tüm Ece Ayhan e-kitapları, Tüm Ece Ayhan e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.