Descartes E-Kitap - Descartes E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Descartes Biografi ve E-Kitapları


Descartes

René Descartes (d. 31 Mart 1596 - ö. 11 ?ubat 1650) Fransyz matematikçi, bilimadamy ve filozof. Baty dü?üncesinin son yüzyyllardaki en önemli dü?ünürlerinden biridir.

Descartes, 1628'den itibaren, 15 yyl süren geziler, sava?lar ve serüvenlerden sonra yerle?ti?i Hollanda'da, baty dü?üncesini altüst eden bir felsefe sistemi kurdu.

Ö?rendi?inin, gördü?ünün, duydu?unun, inandy?ynyn hepsini birden büsbütün silerek, her ?eyden ku?kulanmaya ba?lady. Yalnyz tek bir ?eyden emindi: dü?üncenin varly?y. Buradan hareketle, evrenin açyklamasyny yapty.

Metot üzerine konu?mada hep karma?yktan basite inerek, gerçe?i ku?atmaya yarayacak kurallary bir bir saydy. Felsefeyi, bütün inceleme kitaplarynyn Latince yazyldy?y bir ça?da, Fransyzca yazarak ve «sa?duyu dünyada en iyi bölü?türülmü? ?eydir» diyerek, herkesin, uzman olmayanlaryn bile anlayabilece?i bir duruma indirgedi. Descartes her tür ara?tyrmanyn pratik niteli?i üzerinde ysrarla durur. Ona göre en önemli bilimlerden mekanik, insanlara yardym edecek makineleri yapma sanaty; typ, vücudu ve ruhu tedavi etme sanaty; ahlâk, mutlu ya?ama sanatydyr.

Descartes, zamanynyn bilginleriyle, hükümdarlaryyla ve soylularyyla ili?kiler kurmu?tur. Ona hayran olan Ysveç kraliçesi Cristina, Descartes'y sarayyna davet etti. Descartes, elli dört ya?ynda Stockholm'de öldü.

?üphecili?e farkly bir yakla?ym getirir.

 1. Septik ?üphe.
 2. Metodik ?üphe.

Ona göre septik ?üphe anlamsyzdyr. Olmasy gereken metodik ?üphedir. Metodik ?üpheyi ?u ?ekilde uygular: Önce tanrydan, çevreden, kendinden ve ba?ka insanlardan ?üphe eder. Bunu ?üphe edemeyece?i son synyra kadar götürür. ?üphe etmek dü?ünmektir. Dü?ünmek vârolmaktyr. "Dü?ünüyorum o hâlde varym" noktasyna ula?yr. Latince "De omnibus dubidantum" (Her ?eyden ?üphelen) en önemli sözlerindendir.

Eserleri 

 • 1618. Compendium Musicae (Kysa Müzik)
 • 1626–1628. Regulae ad directionem ingenii (Aklyn Yönetimi Yçin Kurallar)
 • 1630–1633. Le Monde (Dünya) ve L'Homme (Adam)
 • 1637. Discours de la méthode (Yöntem/Metod Üzerine Konu?ma)
 • 1637. La Géométrie (Geometri)
 • 1641. Meditationes de prima philosophia (Ylk Felsefe Üzerine Dü?ünceler)
 • 1644. Principia philosophiae (Felsefenin Ylkeleri)
 • 1647. Notae in programma (Programlamanyn Notlary)
 • 1647. La description du corps humain(Ynsan vücudunun Tnymy)
 • 1648. Responsiones Renati Des Cartes…(Yeniden Descartes Cevaplary)
 • 1649. Les passions de l'âme (Ruhun Tutkulary)
 • 1656. Musicae Compendium
 • 1657. Correspondence(Yazy?ma)

Descartesyontem-uzerine-konusmalar e-kitap, Descartesyontem-uzerine-konusmalar e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Descartes e-kitapları, Descartes e-kitapları oku, Descartes e-kitapları indir, Descartes e-bookları, Descartes e-bookları oku, Descartes e-bookları indir, Tüm Descartes e-kitapları, Tüm Descartes e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.