Falih Rıfkı Atay E-Kitap - Falih Rıfkı Atay E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Falih Rıfkı Atay Biografi ve E-Kitapları


Falih

Sakarya ili Kaynarca ilçesi Büyükkaynarca köyünden Ystanbul'a yerle?mi? bir ailenin çocu?u olan Falih Ryfky Atay[2] 1894 yylynda Ystanbul’da dünyaya geldi. Babasy Hoca Hilmi Efendi, annesi Huriye Cemil Hanym idi[3].

Ortaokulu Mekteb-i Tahsil Mektebi’nde lise ö?renimini Mercan Ydadisi’nde tamamlady. Ydadide edebiyat ö?retmeni olan Celal Sahir Bey (Erozan) ile kendisinden bir ileri synyfta okuyanOrhan Seyfi (Orhon), edebiyat zevkinin geli?mesine yardymcy oldu[4]. II. Me?rutiyet’in ilany edildi?i 1908 yylynda girdi?i Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni 1912’de bitirdi.

1911’de ilk yazylary, Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrylan ek sayfalarynda yayymlandy. Tecelli (1911) dergisi ile Süleyman Bahri'nin yönetti?i Kadyn (1912) dergisindeCenap ?ahabettin ile Ahmet Ha?im'in eserlerini hatyrlatan ?iirleri çykty. 1912’den itibaren Tanin gazetesinde düz yazylar yayymlady.

1913’te memuriyet hayatyna ba?layan Falih Ryfky, Sadaret ve Dahiliye Nazyrly?y kalemlerinde çaly?ty. Dahiliye Vekili Talat Pa?a ile birlikte resmi görevle Bükre?’e gitti?inde Tanin Gazetesi’ne röportajlar gönderdi. Bu dönemdeki yazylary, Türkçülük ve Türkçecilik akymlarynyn etkisini ta?yyordu.

I. Dünya Sava?y

I. Dünya Sava?y’nda yedek subay olarak Suriye'ye gitti ve Cemal Pa?a’nyn özel kâtipli?ini yapty. Suriye ve Filistin'deki sava? anylaryny Ate? ve Güne? (1918) kitabynda toplady. Cemal Pa?a'nyn Bahriye Nazyry olmasy üzerine Kalemi Mahsusa müdür yardymcyly?yna getirildi (1917).

1918’de Ali Naci (Karacan), Necmettin Sadyk (Sadak) ve Kazym ?inasi (Dersan) ile birlikte Ak?am Gazetesi’ni kurdu. Gazetede, Kurtulu? Sava?y’ny destekleyen yazylar yazdy. Damat Ferit Pa?a hükümetinin vatanseverleri yargylamak üzere kurdu?u, halk arasynda “Kürt Nemrut Mustafa Divany” diye anylan mahkemede Kurtulu? Sava?y’ny destekleyen yazylary nedeniyle idamy isterek yargylandy. Ykinci Ynönü Muharebesi’nin kazanylmasy üzerine Divan-y Harp tutumunu de?i?tirince idamdan kurtuldu. 10 Eylül 1922’de Anadolu’ya geçti.

Kurtulu? Sava?y

Kurtulu? Sava?y’ny destekleyen yazylaryny Tanin ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde sürdürdü. Sava?yn ardyndan Tetkik-i Mezalim Heyeti’nde görevlendirilen Falih Ryfky, Halide Edip,Yakup Kadri, Mehmet Asym ile birlikte Yunan ordusunun yakyp yykty?y yerleri saptamak üzere tüm Baty Anadolu’yu dola?ty[1].

Milletvekilli?i

1923’ten TBMM’ye girdi ve aralyksyz 27 yyl milletvekilli?i yapty. 1923-1927 arasynda Bolu , 1927-1950 arasynda Ankara milletvekili olarak mecliste yer aldy. Bir yandan da çe?itli tarihlerde Hakimiyet-i Milliye, Ulus, Milliyet gazetelerinde ba?yazarlyk yapty. Kö?e yazylarynda Atatürk devrimlerini ve batylyla?mayy savundu. Yeni Türk Alfabesinin hazyrlanmasy ve uygulanmasy syrasynda Dil Encümeninde görev aldy. Ulus gazetesinin ba?yazarly?yny yapty?y dönemde Ankara ?ehir plany jürisinde üyelik ve Ymar Komisyonunda ba?kanlyk yapty.

Yzmir’in kurtulu?undan sonra tany?ty?y Mustafa Kemal’in dostlu?unu kazandy ve bu döneme an ili?kin anylaryny Atatürk’ün Bana Anlattyklary (1955), Çankaya (1961) ve Atatürk Ne Ydi?(1968) adly kitaplarda toplady. Atatürk’ün çok yakynynda bulunmasy ve önemli olaylara tanyklyk etmesi yapytlaryna ayry bir önem kazandyrdy.

Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geçmesinden sonra Dünya gazetesini kurarak (1952) muhalefete geçti; yeni iktidara kar?y Atatürk devrimlerini savundu. Ölünceye dek bu gazetenin ba?yazarly?yny sürdürdü. 20 Mart 1971’de kalp krizi sonucu Ystanbul’da hayatyny yitirdi. Zincirlikuyu Mezarly?y’na defnedildi.

Edebiyattaki yeri

Falih Ryfky Atay, gezi yazylaryny ve anylaryny toplady?y kitaplaryyla Cumhuriyet döneminde bu türlerin ilk özgün örneklerini verdi. Zeytinda?y (any-1932, 1964), Fa?ist RomaKemalist TiranKaybolmu? Makedonya (gezi-1930) ve Pazar Konu?malary (fykra-1966) ba?lyca yapytlarydyr.

Atay, sa?lam, çekici anlatymy ve duru Türkçesiyle basynyn en usta kalemlerinden biriydi. Türkçeyi süssüz, sanatsyz ama etkin kullanmayy amaçlady. Siyasi konulary i?leyen fykra ve ba?yazylaryyla tanynan Atay gezi, any, makale ve sohbet türlerinde birçok kitap yayymlamy?ty; Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendi.

Falih Rıfkı Ataycankaya-5-cilt e-kitap, Falih Rıfkı Ataycankaya-5-cilt e-book

Falih Rıfkı Atayzeytindagi e-kitap, Falih Rıfkı Atayzeytindagi e-book

Falih Rıfkı Ataymustafa-kemalin-mutareke-defteri-ve-19-mayis e-kitap, Falih Rıfkı Ataymustafa-kemalin-mutareke-defteri-ve-19-mayis e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Falih Rıfkı Atay e-kitapları, Falih Rıfkı Atay e-kitapları oku, Falih Rıfkı Atay e-kitapları indir, Falih Rıfkı Atay e-bookları, Falih Rıfkı Atay e-bookları oku, Falih Rıfkı Atay e-bookları indir, Tüm Falih Rıfkı Atay e-kitapları, Tüm Falih Rıfkı Atay e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.