Cervantes Saavedra E-Kitap - Cervantes Saavedra E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Cervantes Saavedra Biografi ve E-Kitapları


Cervantes

Miguel de Cervantes Saavedra (29 Eylül 1547 — 23 Nisan 1616), Yspanyol romancy, ?air ve oyun yazarydyr.

Don Ki?ot'un yaratycysy. Genç ya?ta ba?lady?y edebiyat hayatynda denemeleri ve tiyatro eserleri ile kysa sürede tanynan bir yazar olmu?tur. Ayryca Yspanyol edebiyatynda roman gelene?inin ba?latycysy olarak kabul edilir.

15 Eylül 1569'da Madrid'de bir yaralama iddiasyyla Miguel de Cervantes adly biri hakkynda tutuklama karary çykaryldy. Verilen cezaya göre sa? eli kesilecek ve 10 yyl sürgünde kalacakty. Bir ad benzerli?i söz konusu de?ilse bu olay Cervantes'in Ytalya'ya gidi?inin nedeni olabilir. 1570'te II. Selim Kybrys'y ele geçirince Papa V. Pius Osmanlylara kar?y birlik ça?rysynda bulundu. Ça?ryya yalnyzca Yspanya ve Venedik kar?ylyk verdi. Cervantes Roma'daki Yspanyol birli?ine katyldy. 7 Ekim 1571'de Osmanly donanmasyyla Lepanto (Ynebahty) Körfezinde yapylan Ynebahty Deniz Sava?y'na katylan Marquesa adly kadyrgada bulunan Cervantes, iki kez gö?sünden yaralandy, bir top güllesiyle sol elini kaybetti. Daha sonra Osmanlylar tarafyndan tutsak edilen Cervantes, 1575-1580 yyllary arasynda Cezayir'de esir olarak ya?amy?tyr. Osmanly esaretinde bulundu?u süre zarfynda 4 kez kaçma te?ebbüsünde bulundu?u tahmin edilmektedir. Hiç birinde ba?ary kazanamamasyna ra?men bu te?ebbüsler sonucunda ceza da almamy?tyr. Ancak orada da dolandyrycylykla itham edilip hapse atylmy?tyr. Burada yazmaya daha syky sarylmy?tyr.

Ya?amynyn sonlaryna do?ru ünlü eseri Don Quijote (Don Ki?ot)'u hapishanede kaleme almy?tyr ve bu eseri sayesinde tüm dünyada tanynmy?tyr. Eserde yazaryn kendi hayatyyla alay etti?i ve kahramanla aralarynda çokça benzerlikler oldu?u görülür. Don Ki?ot dünyanyn en çok okunan eserlerinden biridir ve 38 dile çevrilmi?tir. Bu eser hâlâ dünyanyn en bilinen romanlary arasyndadyr.

Cervantes Saavedradon-kisot e-kitap, Cervantes Saavedradon-kisot e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Cervantes Saavedra e-kitapları, Cervantes Saavedra e-kitapları oku, Cervantes Saavedra e-kitapları indir, Cervantes Saavedra e-bookları, Cervantes Saavedra e-bookları oku, Cervantes Saavedra e-bookları indir, Tüm Cervantes Saavedra e-kitapları, Tüm Cervantes Saavedra e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.