Alim Şerif Onaran E-Kitap - Alim Şerif Onaran E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Alim Şerif Onaran Biografi ve E-Kitapları


Alim

Alim ?erif Onaran (d. 1924Kula Manisa - ö. 11 A?ustos 2000Ystanbul), Türk sinema kuramcysy, yazar, akademisyen ve hukukçu. Türkiye'nin ilk sinema profesörü olma ünvanyna da sahipti.[2] Türkiye'de sinemanyn okulla?masynda öncü rol oynady.

Biyografisi 

1924 yylynda Manisa'nyn Kula ilçesinde dünyaya gelen Alim ?erif Onaran, ilk ve orta ö?renimini Yzmir'de tamamladyktan sonra yüksek ö?renimine o zamanki ady Mülkiye olan Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'nda devam etti. Buradan 1946 yylynda mezun olduktan sonra Yçi?leri Bakanly?y'nda çaly?maya ba?lady. 1946 ile 1973 yyllary arasynda bakanly?yn merkez ve ta?ra kurulu?larynda birçok görev aldy. Emniyet Te?kilaty'nda görev aldy ve uzun yyllar boyunca birçok kademelerde çaly?ty. 1960-1961 yyllarynda Emniyet Genel Müdürlü?ü Yabancylar Hudut Yltica Dairesi Ba?kany olarak görev yapty. Bu te?kilatta bulundu?u görevlerden bir tanesi de "sansür kurulu" ydu.

1965'te "Sinematografik Hürriyet" adly teziyle hukuk doktoru, 1973'te "Muhsin Ertu?rul'un Sinemasy" adly teziyle sinema tarihi doçenti, 1978'de "Lütfi Ömer Akad'yn Sinemasy" adly eseriyle de profesör oldu.[1] Türkiye'nin ilk sinema profesörü olma ünvanyny da kazandy. Her üç tezi de daha sonra kitap olarak basyldy.

1970'li yyllarda Ystanbul Radyosu'nda 9 ay süreyle "Türk Sinemasy Konu?uyor" adly haftalyk bir kültür programy hazyrlady. Bu programyn metinleri 1980'lerde güncelle?tirilerek kitap haline getirildi ve "Türk Sinemasy" adyyla 2 cilt olarak yayymlandy.

Ankara Dil Tarih Co?rafya Fakültesi'nde, Basyn Yayyn Yüksek Okulu'nda dersler verdi. Yzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nü kurdu. Kurdu?u bu fakültede 1976 -1981 yyllary arasynda "Sinema Tarihi" dersleri verdi. Bu ders notlary da daha sonra kitap haline getirildi.1983 yylynda Ystanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü'ne misafir ö?retim üyesi olarak davet edildi. Daha sonra kadrolu profesör olarak burada kaldy. AyrycaYstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde de sinema kuramlary, kamuoyu ve kitle kültürleri konusunda dersler verdi.

1988 yylynda üniversiden de emekli olan Profesör Alim ?erif Onaran, 11 A?ustos 2000 tarihindeki ölümüne kadar Ystanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü'nde sözle?meli olarak ö?retim üyeli?i görevini sürdürmekteydi. Ölümünden önce 5 bine yakyn kitabyny 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Narlydere'deki binasynda adyny ta?yyan kütüphaneye ba?y?lady.

Eserleri 

Telif eserler

 • "Sinematografik Hürriyet" - 1968, Yçi?leri Bakanly?y Tetkik Kurulu Yayynlary (ayny zamanda doktora teziydi)
 • "Muhsin Ertu?rul'un sinemasy" - 1981, Kültür Bakanly?y yayynlary (ayny zamanda doçentlik teziydi)
 • "Lütfi Ömer Akad'yn Sinemasy", 1977 E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayynlary (ayny zamanda profesör oldu?u teziydi)
 • "Lütfi Ö. Akad" - Afa Yayynlary, 1990 (ISBN 975-414-046-4)
 • "Sesli Sinema Tarihi", 1977
 • "Kamuoyu Elkitaby"
 • "Sinemaya Giri?" - 1986, Filiz Kitabevi Yst.
 • "Sessiz Sinema Tarihi" - 1994, Kitle Yayynlary, Ank. (ISBN 975-7917-03-6) Bu kitap Prof.Dr.Alim ?erif Onaran'yn Yzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde 1976 -1981 yyllary arasynda okuttu?u Sinema Tarihi derslerinin bir bölümüdür.
 • "Türk Sinemasy" (2 cilt) - 1994, Kitle Yayynlary, Ank.(ISBN 975-7917-00-1) (1970'li yyllarda Ystanbul Radyosu'nda 9 ay yayynlanan "Türk Sinemasy Konu?uyor" adly programyn güncellenmi? metinlerinden olu?turuldu )
 • "20. Yüzyylyn Son Be? Yylynda Türk Sinemasy" - Ayny zamanda ye?eni olan Prof. Dr. Bülent Vardar'la birlikte yazylmy?. 2005, (ISBN 978-975-295-471-7)

Çevirileri

 • "Yspanyol Havasy"
 • "Binbir Gece Masallary" (16 cilt) Afa Yayynlary (ISBN 975-414-140-1)

Ödülleri

 • "Altyn Artemis" - 7. Uluslararasy Yzmir Film Festivali'nde 'Altyn Artemis' ödülüyle ödüllendirdi
 • "Onur Ödülü" - TÜRSAK 2. Sinema-Tarih Bulu?masy'nda 'Onur Ödülü' aldy.

Alim Şerif Onaranbinbir-gece-masallari-2 e-kitap, Alim Şerif Onaranbinbir-gece-masallari-2 e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Alim Şerif Onaran e-kitapları, Alim Şerif Onaran e-kitapları oku, Alim Şerif Onaran e-kitapları indir, Alim Şerif Onaran e-bookları, Alim Şerif Onaran e-bookları oku, Alim Şerif Onaran e-bookları indir, Tüm Alim Şerif Onaran e-kitapları, Tüm Alim Şerif Onaran e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.