Attila Şenkon E-Kitap - Attila Şenkon E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Attila Şenkon Biografi ve E-Kitapları


Attila

Attilâ ?enkon 1962 Ankara do?umlu. ODTÜ Mimarlyk Bölümünü bitirdi. Ayny yerde yüksek lisans yapty. Anlatma tutkusu çocukluk döneminde dayanyyor. Her Gün Per?embe Olsa (1990), Uykusuz Gece Dü?leri (1993), Ten Yükü (1995), Bütün Dü?ler Nazlydyr (1998), Byyyk Yzi Yalanlar (2002), Gökku?a?yna Yki Bilet (2004), Sustum Duydun mu? (2009), Geveze Kitap (2010), Bahar Temizli?i (2011) adly kitaplaryn yazary ?enkon, yazyn serüvenini ?öyle anlatty:
      “Yazmak iste?im anlatma iste?imden do?du. Çocuklu?umda arkada?laryma bir dolu dü?sel konu anlatyrdym. Özellikle de film afi?lerinden yola çykarak anlattyklarym ilgi çekerdi… Bir arkada?ymyn o filmi izledim, anlatty?ynla hiç ilgisi yoktu ama senin anlatty?yn daha güzeldi, demesi ho?uma gitmi?ti. Anlattyklarymyn yazyya dönü?mesini babama borçluyum.
      Ylk kitabym Her Gün Per?embe Olsa Yazyt Yayynevi'nce yayymlandy. Eme?i geçen Yzzet Kylyçly’yy saygyyla anyyorum. Güzel bir ba?langyçty. Yzzet Kylyçly’nyn kitabymy göndermesi sonucunda Akademi Kitabevi Öykü Özendirme Ödülüne de?er görüldü. Ykinci kitabymUykusuz Gece Dü?leri’ni Ümit Yayynevine vermi?tim. Aslynda gerekli, ama bana uzun gelen bir süre bekledim. Ardyndan dinlenceye gitti?im yerde dosyamyn kabul edildi?ini, kitabyn yayymlanaca?yny dü?ümde gördüm. Sevgi Özel güzel haberi vermek için arady?ynda'Biliyordum' demi?tim.
      Ten Yükü beni 14 yyllyk bir yolculu?a sürükleyen kitabymdyr. TRT kysa metrajly film yapty Ten Yükü’nü. Bu film YFSAK kysa film yary?masynda dördüncülük ödülü aldy. Nazly Eray’la bir söyle?i syrasynda rastlanty sonucunda, Nazly Eray’yn ya?amöyküsünü yazmak dü?üncesi do?du. Nazly Eray önerdi, kabul ettim. Eray büyük bir duygusallyk içinde ya?amöyküsünü anlatty. Bana bir dost olarak bunca inanmasy Bütün Dü?ler Nazlydyr’y çok de?erli kylyyor.
      O dönemde Lavarbalar adly kitap dosyam uzun zaman bekledi; oysa ben o öykülerimi be?eniyordum. Lavarbalar’y dü?ünürken Byyyk Yzi Yalanlary ortaya çykty. Bu kitabymda aldatylmy? bir erke?in sekiz aylyk sancysyny yazdym. E?imin kaygysy ve tepkisine kar?yn okura güvendi?im için Byyyk Yzi Yalanlary’ny yayymladym. Ne ki e?im hakly çykty. Okur öykülerdeki olaylaryn, ki?ilerin kurgu ürünü oldu?unu de?il, ya?amymdan yansydy?yny dü?ündü. Olmadyk cinsellik a?yrlykly, yazynla ilgisiz dergilerden söyle?i önerileri aldym. Yazylar yazyldy. Ba?ta düzeyinden ku?ku duydu?um Cosmopolitan dergisinin söyle?i önerisini, yapan ki?inin önceki sayylardaki söyle?ilerini ve sorularyny okuduktan sonra kabul ettim. Yyi de oldu. Hiç bozmadan yayymladylar.

Attila Şenkonten-yuku e-kitap, Attila Şenkonten-yuku e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Attila Şenkon e-kitapları, Attila Şenkon e-kitapları oku, Attila Şenkon e-kitapları indir, Attila Şenkon e-bookları, Attila Şenkon e-bookları oku, Attila Şenkon e-bookları indir, Tüm Attila Şenkon e-kitapları, Tüm Attila Şenkon e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.