Emile Zola E-Kitap - Emile Zola E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Emile Zola Biografi ve E-Kitapları


Emile

Zola do?du Paris'te 1840 yylynda. Babasy François Zola (ba?langyçta Francesco Zolla), bir oldu Ytalyan mühendisi. Onun Fransyz e?i Émilie Aurélie Aubert ile aile ta?yndy Aix-en-Provence Émile üç ya?ynda iken, güneydo?uda. Dört yyl sonra 1847 yylynda, babasynyn yetersiz bir emekli annesi byrakarak öldü. 1858 yylynda Zolas Émile çocukluk arkada?y Paris 'e ta?yndy Paul Cézanne yakynda ona katyldy.Zola yylynda yazmaya ba?lady?y romantik tarzy. Dul annesi Émile için bir hukuk kariyeri planlanan vardy ama onun ba?arysyz Baccalauréatmuayene.

Bir yazar olarak onun atylym önce, Zola bir yayyncy (bir nakliye firmasy ve daha sonra saty? bölümünde memur olarak çaly?ty Hachette ).Ayryca gazetelerde edebi ve sanat ele?tirileri yazdy. Siyasi bir gazeteci olarak, Zola onun sevmedi?im gizlemek vermedi Napolyonba?aryyla Ba?kanly?y bünyesinde Ba?kany ofis için kaçmy?, Fransyz Ykinci Cumhuriyet , sadece bir syçrama tahtasy olarak bu pozisyonu kötüye, darbe oldu?unu kendisine yapylan imparator .

Kariyer

Paul Cézanne , Paul Alexis Emile Zola,1869-1870, okuma Sanat São Paulo Müzesi

Ylk yyllarynda, Emile Zola, birkaç kysa öykü ve denemeler, dört oyun ve üç roman yazdy. Onun erken kitaplar arasynda 1864 yylynda yayynlanan Contes à Ninon oldu. Onun sefil otobiyografik romany La Ytiraf de Claude (1865) yayymlanmasyndan polisin dikkatini çeken ile Hachette ona ate? etti. Romany Les Mystères de Marseille 1867 yylynda seri olarak ortaya çykty.

Onun ilk büyük romany, sonra Thérèse Raquin (1867), Zola altynda bir aile hakkynda, Les Rougon Macquart adlandyrylan serisi ba?ladyYkinci Ymparatorluk . Paris'te Zola ile dostlu?unun devam Cézanne Aix-en-Provence yazar ba?ka bir arkada?y onu bir portresini Paul AlexisPaul Alexis Zola okuma hakkyna sahip.

Edebiyat

Daha Zola'nyn romanlary yarysyndan toplu olarak bilinen 20 bu set parçasy olan Les Rougon-Macquart . Aksine Balzac içine eserinde resynthesized edebi kariyerinin ortasynda olan La Comédie Humaine 28 ya?ynda ba?yndan itibaren, Zola serisi tam yerle?imini dü?ünmü?tü. Fransa Ykinci Ymparatorluk kurulu serisi ?iddet, "çevre" etkiler izler alkol ve fuhu? ikinci dalgasy syrasynda daha yaygyn olduSanayi Devrimi . Serisi bir ailenin iki daly inceler: saygyde?er (ki, me?ru) Rougons ve be? ku?aktyr itibarsyz (gayrime?ru) Macquarts.

O serisi için yapty?y planlary açyklandy?y gibi, "Ben özgürlük ve hakikat bir yüzyylyn ba?langycynda, ilerleme kullanylabilir yapyyor bütün iyi ?eyler sahip olan acele kendini dizginlemek de?il bir aile olarak, tasvir istiyorum ve ile sabote edilir kendi ivme, yeni bir dünyanyn do?um e?lik ölümcül konvülsiyonlar. "

Zola ve Cézanne çocukluktan arkada? olduklary halde, Zola'nyn kurgulady?y Cézanne'yn tasviri ve üzerinde sonraki ya?amynda kyrdyBohemian romanynda ressamlaryn hayat L'Oeuvre (Masterpiece, 1886).

Yayynlanmasy ile 1877 den l'Assommoir , Emile Zola zengin oldu, dedi daha iyi ödendi Victor Hugo , örne?in. Kendisi ile edebiyat burjuvazinin ve örgütlü kültürel yemekleri arasynda bir kukla haline Guy de Maupassant , Joris-Karl Huysmans . ve 1880 sonrasy Paris yakynlaryndaki Medan onun lüks villada di?er yazarlar Germinal 1894 yylynda Lourdes, daha sonra üç '?ehir', 1885 yylynda, 1897 yylynda 1896 ve Paris'te Roma, ba?aryly bir yazar olarak Zola kurdu.

Fransyz naturalizmi kendi kendini ilan lideri, Zola gibi olanlar gibi ilham opera çaly?yr Gustave Charpentier , özellikle Louise 1890'larda.Eserleri, kavramlarynyn esinlenerek kalytym ( Claude Bernard ), sosyal Manicheanism ve idealist sosyalizmi olanlar ile rezonansa, Nadar ,Manet ve daha sonra Flaubert .

Emile Zolatherese-raquin e-kitap, Emile Zolatherese-raquin e-book

Emile Zoladol-bereketi-1-2-cilt e-kitap, Emile Zoladol-bereketi-1-2-cilt e-book

Emile Zolaangeliquein-hulyasi e-kitap, Emile Zolaangeliquein-hulyasi e-book

Emile Zolagerminal e-kitap, Emile Zolagerminal e-book

Emile Zolaapartman e-kitap, Emile Zolaapartman e-book

Emile Zolanana e-kitap, Emile Zolanana e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 6 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Emile Zola e-kitapları, Emile Zola e-kitapları oku, Emile Zola e-kitapları indir, Emile Zola e-bookları, Emile Zola e-bookları oku, Emile Zola e-bookları indir, Tüm Emile Zola e-kitapları, Tüm Emile Zola e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.