Mara Meimaridi E-Kitap - Mara Meimaridi E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Mara Meimaridi Biografi ve E-Kitapları


Mara

Mara Meimaridi Yunanistan'da 2001 yylynda yayynlanan ilk romany Yzmir Büyücüleri ile ülkesinde ve pek çok ba?ka ülkede üne kavu?mu? bir Yunanly kadyn yazardyr. Aslenantropoloji konusunda Atina Üniversitesi'nde ö?retim görevlisidir.

Kastella'da do?mu? ve büyümü?tür. Ylk olarak Atina Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirmi?tir. Ö?rencili?inde bazy arkeolojik kazylarda görev almy?, ayny zamanda turizm rehberli?i okulundan mezun olmu?tur. Paris’te Sorbonne Üniversitesi'nde Arkeoloji üzerine yüksek lisans yaparken biyoloji ve typ antropolojisi ile de ilgilenmi?tir. FransaJussieu - Ecole de Medicine de Saints Peres typ okulundan iyi derecelerle mezun olmu?tur. Yunanistan’a döndükten sonra Avdira kazylaryna katylarak iskelet yapylaryny incelemi?tir. Çocuk sa?ly?y, Aya Sofya Çocuk Hastanesi Pedagoji Bölümü gibi çocuk sa?ly?yyla ilgili yerlerde uzun süre çaly?my?tyr. En önemli ara?tyrmasy olan 'Çocuk geli?iminde etnik kalyplar' Yunanistan'da bugün halen çocuk sa?ly?yyla ilgili kitaplarda kaynak olarak kullanylmaktadyr. Atina Üniversitesi'nde Radyoloji ara?tyrmasy yaparak 'Yunan çocuklarynyn geli?me karakterleri' adly tezini hazyrlamy?tyr. Birçok ara?tyrmasy typ dergilerinde yayynlanmy?tyr. Son yyllarda öncelikle beslenme alanynda yazylar yazarken, bir taraftan da UMD Amerikan Üniversitesi'nde evrenbilimi ve astrofizik e?itimine devam etmektedir.

Ylk romany Yzmir Büyücüleri 19. yüzyyl sonlarynyn kozmopolit Yzmir'inde ya?amy? Katina adly bir Rum kyzynyn bir Türk kadynyndan ö?rendi?i büyü yöntemlerini kullanarak ardarda erkekleri a?yna dü?ürü?ünü ve zenginle?mesini anlatmaktadyr. Kitap Yunanistan'da televizyona da uyarlanarak dizi olarak yayynlanmaya ba?lamy?tyr. KitabynTürkçe çevirisi de 2004 yyly içinde Türkiye'de hayli sükse yapmy?tyr.

Yzmir Büyücüleri'nin Türklü?ü a?a?ylayycy ifadeler içerdi?i gerekçesiyle 2005 Araly?ynda Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi çerçevesinde kitabyn Türkiye'deki yayyncysyLiteratür Yayynevi Yayyn Yönetmeni Abdullah Yylmaz aleyhine Beyo?lu Cumhuriyet Ba?savcyly?y tarafyndan bir dava açylmy?tyr.

Mara Meimaridiizmir-buyuculeri e-kitap, Mara Meimaridiizmir-buyuculeri e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Mara Meimaridi e-kitapları, Mara Meimaridi e-kitapları oku, Mara Meimaridi e-kitapları indir, Mara Meimaridi e-bookları, Mara Meimaridi e-bookları oku, Mara Meimaridi e-bookları indir, Tüm Mara Meimaridi e-kitapları, Tüm Mara Meimaridi e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.