Çetin Altan E-Kitap - Çetin Altan E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Çetin Altan Biografi ve E-Kitapları


Çetin

22 Haziran 1927'de Ystanbul'da do?du. Dedesinin babasy Kyrym'dan göç eden arabacy Ahmet Qypçaqskiy, dedesi Tatar Hasan Pa?a idi. Babasy hukukçu Halit bey, annesi Nurhayat hanymdyr. Galatasaray Lisesi'ni, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1943-1944'de Çynaralty, Varlyk, Ystanbul ve Kaynak'da ?iirleri ve düz yazylary çykty. Ylk kitaby Üçüncü Mevki 1946'da yayynlandy. Ulus gazetesinde muhabir olarak ba?lady?y gazetecili?e Hür Ses'de fykra yazarly?y ile devam etti. Daha sonra Halkçy, Tan, Ak?am, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güne? gazetelerinde ve Çar?af dergisinde kö?e yazylary yazdy. 1959 yylynda Abdi Ypekçi'nin teklifi üzerine Peyami Safa'nyn (1899 - 1961) yerine Milliyet gazetesindeyazmaya ba?lamy?tyr. Daha sonra Devrim, Ak?am, Hürriyet, Güne?, Sabah, Milliyet gazetelerinde kö?e yazylary yazdy. Dünyanyn en çok kö?e yazysy yazmy? yazarlaryndandyr.

Çetin Altan 1965-1969 arasynda Türkiye Y?çi Partisi'nden milletvekilli?i yapty. Önce dokunulmazly?y kaldyrylan, sonra da iade edilen ilk milletvekilidir. Bu dönemdeki anylaryny "Ben Milletvekiliyken" adyyla kitapla?tyrdy.

1960'ly ve 1970'li yyllardaki kö?eyazylary, Ta?, Sömürücülerle Sava?, Suçlanan Yazylar, 'Kahrolsun Komünizm' Diye Diye, Onlar Uyanyrken, Kopuk Kopuk, Geçip Giderken, Gölgelerin Gölgesi, ?eytanyn Aynalary, Bir Yumak Ynsan (1978 Türk Dil Kurumu Ödülü), Nar Çekirdekleri adly kitaplarda toplandy. Bu yyllarda gerçekle?en 27 Mayys 1960 ve 12 Mart 1971 askeri darbelerini destekledi[1]. 9 Mart 1971 darbe te?ebbüsünü destekleyen "Devrim" gazetesi mensubu oldu?u gerekçesiyle, bu "Milli Demokratik Devrim" darbesi planlaryna kar?y çykan zamanyn 1. Ordu Komutany Orgeneral Faik Türün tarafyndan tutuklanarak sorguya çekildi.

Altan'yn dört romany vardyr: Büyük Gözalty (1973 Orhan Kemal Ödülü), Bir Avuç Gökyüzü, Viski ve Küçük Bahçe. Dördü de Fransyzcaya çevrilen bu eserlerden Büyük GözaltyYsveçce, Yunanca, Bulgarca ve Yspanyolca; Bir Avuç Gökyüzü ise Yspanyolca ve Romence dillerinde yayynlandy. Büyük Gözalty Fransyz liselerinde seçmeli ders kitaby olarak okutuldu.

Yazaryn tümü oynanmy? oyunlaryndan basyly olanlar; Çemberler, Mor Defter, Suçlular, Dilekçe ve Tahtaravalli, basylmamy? olanlar ise, Beybaba, Yedinci Köpek, Islykçy ve Telefon Kimin Yçin Çalyyor'dur. Kavak Yelleri ve Kasyrgalar'da çocukluk anylaryny anlatan Altan'yn A?k Sanat ve Servet ve Atatürk'ün Sosyal Görü?leri adly iki incelemesi vardyr. Ryza Bey'in Polisiye Öyküleri ile Türk yazynynda pek az denenmi? olan polisiye türünde eser veren yazar Zurnada Pe?rev Olmaz'da mizahi yazylaryny toplady. 2027 Yylynyn Anylary ise onun fütürist bir çaly?masydyr. Çok yönlü bir yazar olan Altan'yn gezi yazylary Al Y?te Ystanbul ve Bir Uçtan Bir Uca adlaryyla yayynlandy. Tarihinin Saklanan Yüzü ise onun Osmanly tarihi üzerine yapty?y bir ara?tyrmadyr.

Tüm yapytlaryndan örneklerin toplandy?y "Seçmeler" 1992'de yayymlandy. 1997'de Seçmeler geni?letilerek Dünyada Byrakylmy? Mektuplar adyyla tekrarlandy. Son 15 yylyn günlük gazete yazylary da ?eytanyn Gör Dedi?i kitabyyla okuyucuya ula?ty. Yazar son olarak çocuklar için özel bir yapyty gerçekle?tirdi, Alfabe. Elli yyllyk yazy ya?amynda yazylaryndan ötürü pek çok kez mahkemeye verilen Altan hakkynda a?yr cezada 300'den fazla dava açyldy. 1972 yylynda gözalty süresi 24 saat olmasyna kar?yn 15 gün gözaltynda tutuldu. Üç kez tutuklandy, iki kez mahkûm oldu ve iki yyl cezaevinde yatty. Son olarak hakkynda 159. Maddeye dayanylarak açylan davada tek celsede beraat etti. Çetin Altan kö?e yazylaryna Milliyet gazetesinde devam ediyor. O?ullary Ahmet Altan ve Mehmet Altan’dyr. Kyzy Zeynep Bakan'dyr.

Hayat hikâyesi, 1998 yylynda e?i Solmaz Kâmuran tarafyndan Ypek Böce?i Cinayeti adly kitapta kaleme alynmy?tyr.

Çetin Altanviski e-kitap, Çetin Altanviski e-book

Çetin Altansomuruculerle-savas e-kitap, Çetin Altansomuruculerle-savas e-book

Çetin Altanriza-beyin-polisiye-oykuleri e-kitap, Çetin Altanriza-beyin-polisiye-oykuleri e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Çetin Altan e-kitapları, Çetin Altan e-kitapları oku, Çetin Altan e-kitapları indir, Çetin Altan e-bookları, Çetin Altan e-bookları oku, Çetin Altan e-bookları indir, Tüm Çetin Altan e-kitapları, Tüm Çetin Altan e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.