Moliere E-Kitap - Moliere E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Moliere Biografi ve E-Kitapları


Moliere

Jean-Baptiste Poquelin, daha bilinen adyyla Molière (15 Ocak 1622 – 17 ?ubat 1673) Fransyz oyun yazary ve oyuncu.

Molière, sarayyn dö?emelerini yapan bir mobilyacy olan Jean Poquelin ile bir zengin burjuva ailesinin kyzy olan Marie Cresse'nin o?luydu. Moliere annesini 10 ya?yndayken yitirdi ve babasy ile ba?lantylary hiç syky de?ildi. Annesinin ölümünden sonra babasy ile Paris'de o zaman yukary burjuva synyfyndan ki?ilerin evlerinin bulundu?u Rue Saint-Honoré'de ya?adylar. Ylk okul e?itimini Paris'te yapty ve sonraParis'in en iyi okullaryndan Cizvit'lerin idaresinde olan "Collège de Clermont"'da[1] ö?renim gördü. 1641’de bu okuldan ayryldy. Babasy 1531de bir imtiyaz satyn almy?ty [2] ve Moliere babasynyn i?ini devam ettirmeye ba?lady ve bu arada hukukçu olmak için çaly?malara ba?lady?y da bildirilir.

Haziran 1643de Moliere 23 ya?ynda iken birden babasynyn i?ini byrakmaya ve Paris'ten ayrylmaya karar verdi. Daha önce tany?my? oldu?u tiyatrocu güzel aktrist Madelaine Bejart ile birle?ip kendisi 630 livre sermaye katarak ile Bejart'la birlikte Illustre Théâtre adly bir tiyatro toplulu?u kurdu. Böylece ba?ly oldugu sosyal synyf ili?kilerini geride byrakty. Sahne ady olarak Fransa'nin Midi bölgesinde Vigan ?ehri civarynda bir köy olan Molière ismini kullanmaya ba?lady. Bundan hemen sonra bu toplu?a Madelaine'nin erkek ve kyz karde?leri de katyldy. Moliere hem iyi aktörlük gücü hem de e?itimi dolayysyyla bu gezici tiyatro trupunun idarecisi oldu. 1645de bu gezici tiyatro trupu, ço?u pansiyon masraflary olmak üzere, 2000 livre borçlanmy?ty. Moliere bu borçlar dolayysyyla hapse atyldi ama ya babasy ya da topluluk mensuplary borcu ödeyerek 24 saat sonra hapisten kurtaryldy.

Bundan sonra Moliere ve Madelaine Bejart 12 yyl sürecek bir gezici tiyatro hayatyna ba?ladylar. Önceleri "Charle Dufresne"'nin trupuna katyldylar ve sonra kendi truplaryny kurdular. Bu topluluk biraz ba?ary kazanarak Orleans Dükü I. Filip'in korumasy ve deste?i altynda çaly?maya ba?lady. Bu gezginci tiyatroculuk döneminden Moliere'in ancak iki eseri elimize geçmi?tir: "L'Étourdi" ve "Le Docteur amoureux". Bu eserlerde Moliere'in gezginci tiyatrolaryn aly?ylagelen Ytalyan asylly ve yary tuluat ?eklindeki Comedia del Arte konu ve stilinden ayrylyp kendine has bir oyun uslubu geli?tirmeye ba?lady?y gorülmektedir. Bu arada Moliere Languedoc Eyaleti valisi Conti Dükü ile iyi arkada? olmu? ve onun mali deste?ini almy?tyr. Fakat bu ki?i bir zuhrevi hastaly?a tutulunca dinsel baskylar dolayysyyla tiyatroculara mali deste?ini kesmi? ve ?ahsi ili?kilerden bile uzakla?my?tyr. 1650-53’te tiyatroyla Lyon’da kaldy ve Lyons'da iken Moliere'in trubuna Markiz sahne adly Mademoiselle Duparc katyldy. Bu aktrist tanynmy? oyun yazarlary olan Pierre Corneille, sonra da Jean Racine ile ili?ki kurdu ve hatta bir müddet Racine'in metresli?ini yapty. Racine hazyrlady?y ilk eserini Moliere'in sahnelemesini istemi?tir ama Moliere bunu kabul etmemi?tir.

Paris'te "Rue de Richelieu" ve "Rue Molière" kav?a?yndaki Moliere anyty

1658de Moliere ve trupu en sonunda Paris'e geldiler. Kral XIV. Louis’nin karde?inin korumasy altynda, 1658’de eski Louvre’ da Kral’a Corneille’in "Nicomedes" adly trajedisini ve "Le Docteur amoureux (A?yk doktor)" adly fars oyunun oynadylar. Moliere'in trupu Kral'yn karde?i Orleans Dükü I. Filip'in mali deste?ini kazanarak [3]"Mösyö'nun Trupu" olarak anylmaya ba?ladylar. Yine Orleans Dükü deste?i ile bu trup ve Fiorelli’nin (Scaramouche) rolünü benimsedi?i Ytalyan Commedia dell'Arte trubu birle?ip Paris'te tanynan yeni bir tiyatro toplulu?u olu?turdular. Bu topluluk Louvre Sarayy yakynlaryndaki "Petit Bourbon Tiyatrosu"'nda merkezlendi.

Molierehastalik-hastasi e-kitap, Molierehastalik-hastasi e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Moliere e-kitapları, Moliere e-kitapları oku, Moliere e-kitapları indir, Moliere e-bookları, Moliere e-bookları oku, Moliere e-bookları indir, Tüm Moliere e-kitapları, Tüm Moliere e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.