Yazar, 1975 yylynda Bitlis- Ahlat′ta do?du. Ylk, orta, lise tahsilini Van′da tamamlady. 1990 yylynda girdi?i E. Ü. MYO Bölümünü 1992 yylynda tamamlady. 1992 yylynda ayny üniversitenin Türk Dili ve Edebiyaty bölümünü kazandy. 1995-1996 yylynda bu bölümden mezun oldu. Çe?itli özel kurulu?larda ö?retmenlik ve idarecilik yapty. 100.Yyl Üniversitesi′nde "O?uz Atay ve Yusuf Atylgan′da Yabancyla?ma" adly yüksek lisans tezini tamamlady. Çe?itli dergilerde makaleleri yayynlandy. Evli ve iki çocuk babasydyr. Halen ö?retmenlik yapmaktadyr. 

Yazaryn Kitaplary
    • Her ?eye Ra?man Yola Devam