Sezai Karakoç E-Kitap - Sezai Karakoç E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Sezai Karakoç Biografi ve E-Kitapları


Sezai

Sezai Karakoç, (d. 22 Ocak 1933, Ergani, Diyarbakyr) Türk ?air, yazar, mütefekkir ve siyasetçidir.

Çocuklu?u Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yylynda Ergani’de 3 ay ilkokul öncesi ihtiyat synyfyna devam eden Sezai Karakoç, ilkokulu 1944'de Ergani'de bitirdi. Daha sonra Mara? Orta Okuluna parasyz yatyly olarak kayyt oldu. 1947'de burayy bitirerekGaziantep'te yine parasyz yatyly lise ö?renimine ba?lady. Gaziantep Lisesi'nden 1950’de mezun edildi. Felsefe okumak istedi?i içinYstanbul'a gitti. Babasynyn iste?i Ylahiyat Fakültesiydi. Kendi parasyyla okuyamayaca?yny anlayynca, o zaman parasyz yatyly kysmy bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi synavyna girdi. Synav sonuçlaryny beklerken de Felsefe bölümüne kayyt yaptyryr; ?ayet synavy kazanmazsa felsefe tahsili yapacaktyr.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak ba?lady?y yüksek ö?renimini 1955'te fakültenin mali ?ubesinden mezuniyetle tamamlady. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanly?y’nda Hazine Genel Müdürlü?ü Dy? Tediyeler Muvazenesi Bölümüne atandy.

Daha sonra Maliye müfetti?li?i synavyna girer ve kazanarak ve 11 Ocak 1956'da müfetti? yardymcyly?y görevine ba?lar. 1959 yylynda Ystanbul'da Gelirler Kontrolörüdür. Bir ara Ankara'ya ça?rylyp Ye?enbey Vergi Dairesinde görevlendirilirse de kysa bir müddet sonra yine Ystanbul'daki görevine döner. Görevi icaby Anadolu'yu çok gezer ve birçok il, ilçeyi inceleme, tanyma fyrsaty bulur. 1960 - 1961 yyllarynda yedek subay olarak yapty?y askerlik görevinden sonra Ystanbul’daki görevine kaldy?y yerden devam etti. 1965'ten 1973'e kadar birçok kez istifa etti. 1973’ten bu yana da hiçbir resmi görev almady.

Ystanbul'da Dirili? Yayynlary ve Dirili? Dergisi'ni kurdu. 1990 yylynda "güller açan gül a?acy" amblemiyle Dirili? Partisi'ni kurdu. Yedi yyl Partinin Genel Ba?kanly?yny yürüttü. Ancak parti 19 Mart 1997'de 2 genel seçime girmedi?i için kapatyldy. 2006 yylynda kültür bakanly?y özel ödülü ile ödüllendirildi. Bakanly?a, ödülün para kysmynyn kültür sanat i?lerine harcanmasyny, di?er kysmynynsa posta ile bildirdi?i adrese yollanmasyny rica etti?i bir mektup yollady. 2007 yylynda Yüce Dirili? Partisi'ni kurdu ve halen partinin genel ba?kanlyk görevini yürütmektedir. 2007 yylynyn Nisan ayyndan beri her cumartesi ak?amy, Yüce Dirili? Partisi Ystanbul Yl Ba?kanly?y'nda de?erlendirme konu?malary yapmaktadyr. Bu konu?malar partinin internet sitesinden canly olarak yayynlanmaktadyr. Karakoç, 2011 yyly Cumhurba?kanly?y edebiyat ödülüne layyk görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi.

Sezai Karakoçgun-dogmadan e-kitap, Sezai Karakoçgun-dogmadan e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Sezai Karakoç e-kitapları, Sezai Karakoç e-kitapları oku, Sezai Karakoç e-kitapları indir, Sezai Karakoç e-bookları, Sezai Karakoç e-bookları oku, Sezai Karakoç e-bookları indir, Tüm Sezai Karakoç e-kitapları, Tüm Sezai Karakoç e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.