Cevat Rıfat Atilhan E-Kitap - Cevat Rıfat Atilhan E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Cevat Rıfat Atilhan Biografi ve E-Kitapları


Cevat

1892 yylynda Ystanbul Vefa'da do?du. Babasy Rifat Pa?a ?am mutasarryfydyr. Çocuklu?unun ilk yyllary ?am'da geçti. Daha sonra Ystanbul'a gelerek Fatih Yptidaisi'ne (ilkokul) ba?lady. Ylkokulu bitirdikten sonra baba mesle?i olan askerli?e tercih ederek Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Te?menli?inin ilk günlerinde ilk vazifesini alarak Arnavutluk harekatyna i?tirak etti. Edirne Muhasarasy'nda Bulgarlara esir dü?tü. Esaret iki yyl sürdü. 

Birinci Dünya Sava?y'nyn ba?lamasy ile Mersinli Cemal Pa?a'nyn emrine verildi. Sina ve Filistin Cephelerinde yapty?y kahramanlyklarla öne çykty. Bu cephelerde gösterdi?i kahramanlyklar neticesi Dördüncü Ordu Zat Y?leri Müdürlü?ü vazifesiyle ödüllendirdi.

Birinci Cihan Harbi'nin aleyhimize neticelenmesi üzerine Mersinli Cemal Pa?a ile Konya'ya geldi. Milli Cephe'nin kurulu?unda büyük faydalary oldu. Ylk milli temsilci olarak Sultan Vahidüddin'le görü?tü. Sultan Vahidüddin'in makamyndan ayryly?ynda Ferit Pa?a kabinesinin bir komplosuna gelerek tutuklandy. Bekir A?a Bölü?ü'nde hapsedildi, burada idamla yargylandy. 

Mersinli Cemal Pa?a'nyn Harbiye Nazyry olmasy üzerine iki saat farkla idamdan kurtuldu. Ve Harbiye Nazyry'nyn yaveri oldu. 

Kurtulu? Sava?y'nda Zonguldak-Bartyn ve Havalisi Cepheleri kumandanly?yna tayin edildi. Bu bölgedeki Fransyz Ordusu'nun yayylmasyny engelledi. Kurtulu? Sava?y'nyn zaferle neticelenmesi üzerine ordudan ayrylarak yazy hayatyna atyldy.

1942 yylynda zamanyn hükümeti tarafyndan, hükümet darbesi hazyrlanyyor gerekçesiyle tutuklandy. 11 ay hapsedildi. Mare?al Fevzi Çakmak'yn yaptyrdy?y inceleme sonucu serbest byrakyldy.

1952 yylynda Malatya'da Ahmet Emin Yalman'a yapylan suikastyn sorumlusu olarak tekrar tutuklandy. 11 ay 15 gün tutuklu kaldy. 

74 eser ve binlerce makale yazdy. Yazylaryndan dolayy 'Ortado?u'nun Hitler'i' olarak nitelendi. 

1964 yyly A?ustos ayynda Somali'de toplanan Yslam Devletleri Kongresi'ne davet edildi. Kongrenin Ycra Komitesi Ba?kanly?y'na seçildi. Bu vazife merhumun son büyük görevi oldu. 

4 ?ubat 1967 tarihinde geçirdi?i kalp krizi sonucu vefat etti.

Cevat Rıfat Atilhanmenemen-hadisesinin-icyuzu e-kitap, Cevat Rıfat Atilhanmenemen-hadisesinin-icyuzu e-book

Cevat Rıfat Atilhanmusa-dagi e-kitap, Cevat Rıfat Atilhanmusa-dagi e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Cevat Rıfat Atilhan e-kitapları, Cevat Rıfat Atilhan e-kitapları oku, Cevat Rıfat Atilhan e-kitapları indir, Cevat Rıfat Atilhan e-bookları, Cevat Rıfat Atilhan e-bookları oku, Cevat Rıfat Atilhan e-bookları indir, Tüm Cevat Rıfat Atilhan e-kitapları, Tüm Cevat Rıfat Atilhan e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.