Ahmet Haşim E-Kitap - Ahmet Haşim E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ahmet Haşim Biografi ve E-Kitapları


Ahmet

Ahmet Ha?im, (d. 1884, Ba?dat - ö. 4 Haziran 1933, Kadyköy, Ystanbul) Sembolizmin öncülerinden Türk ?air.

Ba?dat'ta do?mu?tur. Babasy mülkiye kaymakamlaryndan ve Ba?dat'yn eski ve bilinen ailelerinden birine mensup Ahmet Hikmet Bey; annesi ise yine Ba?dat'yn ileri gelenlerinden Kahyazadeler'in kyzy Sara Hanym'dyr. Babasynyn Arabistan vilâyetlerindeki memuriyetleri sebebiyle düzensiz bir ilkokul tahsili gördü. Ayny sebepten dil olarak da sadece Arapçayy ö?rendi. Annesinin ölümü üzerine 12 ya?ynda babasyyla birlikte Ystanbul'a geldi. 1897'de Galatasaray Sultanîsi'ne yatyly olarak verildi. 1907'de mezun olunca Reji Ydaresine memur olarak girdi. Bir taraftan da Mekteb-i Hukuk'a devam etti. I. Dünya Sava?y'ndaki askerli?i (1914 - 1918) syrasynda Anadolu'nun çe?itli yerlerini görme fyrsaty buldu. 1924'te Paris'e, 1932'de de hastaly?y sebebiyle Frankfurt'a gitti. Çe?itli yerlerde memur olarak çaly?an Ahmet Hâ?im, daha çok ö?retmenlik yapty. Sanâyi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji dersleri hocaly?y ve Mülkiye Mektebi'ndeki Fransyzca ö?retmenli?i görevlerine ölünceye kadar devam etti.
Hâ?im'in sanat ve edebiyata ilgisi Galatasaray Sultanîsi'nde ba?lar. Bilinen ilk manzumesi "Leyâl-i A?kym" 1901'de "Mecmua-i Edebiyye"de yayynlandy. Bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret ve Cenab ?ahabeddin'in tesiri altynda kaldy. Son synyfta iken Fransyz ?iirini ve sembolistleri tanydy. Bundan sonra kendi ?ahsiyetini gösterdi ve ilk ?iirlerini kitaplaryna almady. 1905 - 1908 yyllary arasynda yazdy?y ve Piyâle kitabyna aldy?y "?i'r-i Kamer" serisindeki ?iirleri hayal zenginli?i, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyeti ile dikkat çekti ve be?enildi. 1909'da kurulan Fecr-i Âtî'ye girdi. "Edebiyaty ideolojinin de?il, esteti?in emrine vermek" prensibinden hareket eden Fecr-i Âtî grubunun yayyn organy Servet-i Fünûn dergisinde ?iirler yayynlady ve Servet-i Fünûn - Edebiyat-y Cedide - toplulu?una yapylan hücumlara makaleleriyle katyldy. 1911'de yayynlanan Göl Saatleri adly ?iirleriyle hakly bir ?öhret kazandy. Fecr-i Atî da?yldyktan sonra siyasî ve edebî akymlaryn dy?ynda kendisine has bir ?iir ve nesir anlayy?ynyn tek temsilcisi olarak kaldy.

Dy? dünya gözlemlerini kendi prizmasyndan geçirerek anlatyr; sonbahar, ak?am kyzylly?y ve karamsarlyk önemli temalardyr. Ahmet Ha?im fykralary, denemeleri ve gezi yazylaryyla da önemli bir yazardyr. Düz yazylarynda dili sade ve oldukça ba?arylydyr.

Ahmet Haşimpeygamberimizle-yasamak e-kitap, Ahmet Haşimpeygamberimizle-yasamak e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Ahmet Haşim e-kitapları, Ahmet Haşim e-kitapları oku, Ahmet Haşim e-kitapları indir, Ahmet Haşim e-bookları, Ahmet Haşim e-bookları oku, Ahmet Haşim e-bookları indir, Tüm Ahmet Haşim e-kitapları, Tüm Ahmet Haşim e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.