Cengiz Aytmatov E-Kitap - Cengiz Aytmatov E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Cengiz Aytmatov Biografi ve E-Kitapları


Cengiz

12 Aralyk 1928 tarihinde Kuzeybaty Kyrgyzistan'daki Talas eyaletinin ?eker köyünde do?du. Babasy Torekul Aytmatov, Sovyet Kyrgyzistan'ynda seçkin devlet adamy idi, ancak 1937'de tutuklandy ve 1938'de kur?una dizildi. Tatar kyzy olan annesi Nagima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro aktrisiydi. Ady, Cengiz Han'dan esinlenerek konulmu?tur.

Gençli?i sykyntyly bir döneme denk gelmi?ti. O dönemde zaten yeni yerle?meye ba?layan siyasî sistemle, bir de sava?la mücadele etmek zorundaydy. Çok genç ya?ta çaly?maya ba?lady; çünkü II. Dünya Sava?y'nyn SSCB üzerindeki etkileri gençleri de etkiliyordu, yeti?kinler sava?ta olduklaryndan, gençlere büyük i? dü?üyordu. On dört ya?ynda köyündeki sekreterli?e girdi. Burada tarym makinelerinin sayymy, vergi tahsildarly?y gibi i?lerde çaly?ty.

Köyünden, Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'nda okudu. Daha sonra ?imdiki Kyrgyzistan'yn ba?kenti olan Bi?kek'e giderek burada Frunze Tarym Enstitüsü'nde ö?renimine devam etti. Ardyndan Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve 1956 ile 1958 yyllary arasynda Moskova'da okudu.

Yazmaya bu yyllarda Pravda gazetesinde ba?lady. Yazdy?y eserleriyle üne kavu?tu ve 1957 yylynda Sovyet Yazarlar Birli?i'ne üye kabul edildi. 1963'te Lenin Ödülü'nü aldy. Eserleri yüz elliyi a?kyn dile tercüme edildi. 1990-1994 yyllarynda Sovyetler Birli?ini ve Rusya Federasyonunu, sonra ise 2008 yylyna kadar Kyrgyzistan Cumhuriyetini büyükelçi olarak temsil etti.

Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanynyn film çekimleri için gitti?i Rusya'nyn Tataristan Cumhuriyeti'nin ba?kenti Kazan'da 16 Mayys 2008 rahatsyzlandy ve böbrek yetmezli?i te?hisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. Almanya'nyn Nürnberg kentindeki Klinikum Nord'da tedavi gören Cengiz Aytmatov, komaya girdi.10 Haziran 2008 tarihinde Nürnberg'de hayatyny yitirdi.

Eserleri

II. Dünya Sava?y sonrasy yazarlary arasynda yer alan Aytmatov, Cemile'den önce birkaç kysa hikâye ve Yüzyüze`yi yazdy. Ancak yazaryn kendini kanytlamasyny sa?layan kitap Cemileoldu; Louis Aragon Cemile`yi "dünyanyn en güzel a?k hikâyesi" olarak tanymlamy?tyr.

Eserlerinde [mitoloji] ye oldukça yakyn durdu; ancak onunki antik anlamyndan farkly olarak mitolojiyi ça?da? bir zeminde sentezlemek ve yeniden yaratmakty. Eserlerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâyelerine göndermeler yapmy?tyr.

Siyasî Hayaty

Cengiz Aytmatov; edebi çaly?malaryna ek olarak, Avrupa Birli?iNATOUNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kyrgyz delegeli?ini üstlenmi?tir. Ayryca eski Kyrgyzistan Dy?i?leri Bakany Askar Aytmatov'un babasydyr.


Cengiz Aytmatovgun-olur-asra-bedel e-kitap, Cengiz Aytmatovgun-olur-asra-bedel e-book

Cengiz Aytmatovelveda-gulsari e-kitap, Cengiz Aytmatovelveda-gulsari e-book

Cengiz Aytmatovdeniz-kiyisinda-kosan-ala-kopek e-kitap, Cengiz Aytmatovdeniz-kiyisinda-kosan-ala-kopek e-book

Cengiz Aytmatovcemile e-kitap, Cengiz Aytmatovcemile e-book

Cengiz Aytmatovtoprak-ana e-kitap, Cengiz Aytmatovtoprak-ana e-book

Cengiz Aytmatovbeyaz-gemi e-kitap, Cengiz Aytmatovbeyaz-gemi e-book

Cengiz Aytmatovdisi-kurdun-ruyalari e-kitap, Cengiz Aytmatovdisi-kurdun-ruyalari e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 7 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Cengiz Aytmatov e-kitapları, Cengiz Aytmatov e-kitapları oku, Cengiz Aytmatov e-kitapları indir, Cengiz Aytmatov e-bookları, Cengiz Aytmatov e-bookları oku, Cengiz Aytmatov e-bookları indir, Tüm Cengiz Aytmatov e-kitapları, Tüm Cengiz Aytmatov e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.