Atilla Akar, 1960 Ystanbul do?umludur. Marmara Üniversitesi Basyn-Yayyn Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla Yli?kiler Bölümü’nü 1987 yylynda bitiren Akar, gazetecili?e 1982 yylynda Hakimiyet Gazetesi’nde ba?lady. Zorunlu stajyny Cumhuriyet Gazetesi’nde tamamlady. Ardyndan syrasyyla Hürgün, Yeni Olgu, Tempo, Nokta, Panorama, Sosyal Demokrat Dergi, Ak?am, Günaydyn, Takvim, Radikal, Kanal E, TV8 gibi dergi, gazete, televizyonlarda muhabir, editör, kö?e yazary, yayyn yönetmeni ve koordinatör olarak çe?itli görevlerde bulundu. Tüm bunlaryn yany syra muhtelif yayyn organlarynda çok sayyda makale, deneme, röportaj ve yazy dizileri yer aldy. Akar’yn ayryca ‘Eski Tüfek Sosyalistler’, ‘Horzum Labirenti’, ‘Kimlik Bunalymyndan Yenilenme Sykyntysyna Sosyal Demokrasi’, ‘Öteki DSP’ ve ‘Kyyamet Komplosu’, ‘Derin Dünya Devleti/ Gizli Doktrinin Küresel Efendileri’ isimli kitaplary mevcuttur. Akar’yn ilgi alanlary arasynda güncel siyaset, siyasi tarih, komplolar ve komplocu yapylar, sinema, parapsikoloji bulunmaktadyr. Yazar, hayattaki amacyny “Ho?lanmady?y i?lerde, ho?lanmady?y ki?ilerle çaly?mak zorunda kalmadan, sadece ve sadece özgürce yazarak ya?amak” olarak tanymlamaktadyr. 

Yazaryn Kitaplary
  • Büyük Ortado?u Ku?atmasy
  • Casuslar - Derin Sava?yn Syrady?y Neferleri
  • Derin Dünya Devleti
  • Kamikaze Operasyonu / 11 Eylül'ün Gerçek Romany
  • Kyyamet Komplosu
  • Komplolaryn Yüzyyly Yüzyylyn Komplolary
  • Mafya - Yeraltynyn Kriminal Efendileri
  • Suikastler