Ernest Hemingway E-Kitap - Ernest Hemingway E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ernest Hemingway Biografi ve E-Kitapları


Ernest

Ernest Miller Hemingway (21 Temmuz 1899 – 2 Temmuz 1961), ABD'li romancy, kysa-hikâyeci ve gazetecidir. Kysa ve gösteri?siz yazy tarzy ile bilinir.[kaynak belirtilmeli]

Özellikle 20. yüzyyl kurgu romancyly?yny etkilemi?tir. Kahramanlary genelde kendisinin bir yansymasydyr ve zor durumlarda gururlaryny korumalary gerekir. Hemingway'in ço?u eseri, bugün Amerikan edebiyatynyn ba?yapytlaryndan kabul edilir.

Oak Park, Yllinois'de do?du. Hemingway, be? çocuklu ailesinin iki erkek çocu?undan birisiydi. Adyny, babasy ve de amcasynyn adlaryndan almy?ty. Çocuklu?unda eski bir müzisyen olan annesinden müzik dersleri aldy.

Ylk makalelerini lise yyllarynda okul gazetesi olan Trapeze’de yayynlady. Yazylarynda daha çok Ring Lardner etkisi gözlemleniyordu. 1917 yylynda liseyi bitirdi. Lisenin ardyndan ailesinin iste?inin tersine üniversiteye gitmek yerine Kansas City Star adly gazetede muhabir olarak göreve ba?lady.

Hemingway'in liseden mezun oldu?u bu yyllarda Avrupa’da I. Dünya Sava?y ba?lamy?ty.

ABD o yyllarda sava? konusunda tarafsyz kalsa da daha sonra Nisan 1917 de sava?a girmesinin ardyndan Hemingway de orduya katylmak için ba?vurdu. Fakat Hemingway sol gözündeki bozukluktan dolayy orduya alynamady. Ardyndan 1917 sonlaryna do?ru Kyzylhaç’yn da gönüllü aldy?yny duydu?unda ilk ba?vuranlar arasyndaydy. Ocak 1918’de Hemingway'in ba?vurusu kabul edildi ve ambulans ?oförü olarak göreve alyndy.

Kyzylhaç'ta çaly?maya ba?lar ba?lamaz gazetedeki i?inden ayryldy. Gazetede kaldy?y kysa zaman içerisinde birçok yöntem ve de teknik ö?rendi. Daha sonraki yyllarda o günleri "Gazetecilik yyllarynda ö?rendi?im kurallar en güzelleri idi ve de tüm yazarlyk hayatym boyunca onlary unutamadym" ?eklinde hatyrlayacakty.

Avrupa'da ilk olarak vardy?y ?ehir Paris oldu. Orduda bir süre normal bir görevli olarak çaly?masynyn ardyndan ambulans ?oförlü?üne geçti. 8 Haziran 1918 de birkaç adym ilerisinde patlayan bir Avusturya topu yüzünden a?yr ?ekilde yaralandy. Yardym etmeye çaly?ty?y Ytalyanlardan bir tanesi ölürken di?eri bacaklaryny kaybetti. Ayny olay esnasynda ba?ka yaraly bir Ytalyan askerini cepheye ta?ymaya çaly?yrken bacaklaryndan yaralandy. Ya?ananlaryn ardyndan Ytalyan gazetelerinde kahraman olarak ilan edilip, Ytalyan hükümeti tarafyndan Gümü? Onur Madalyasy ile ödüllendirildi. Hemingway bu olayy bir mektubunda arkada?yna ?u ?ekilde anlatyyordu: "Bazen sava?ta ön saflarda büyük bir gürültü duyarsyn, ben de ayny gürültüyü duydum; ardyndan ruhumun sanki bir mendilin cepten çekili?i gibi benden çekildi?ini hissettim. Son olarak ise ruhumun bir bütün halinde tekrar bedenime döndü?ünü fark ettim ve de o andan itibaren benim için ölüm yoktu."

Hemingway bu olaylaryn ardyndan Milan’da bir hastanede tedavisini tamamlarken hem?ire Agnes von Kurawsky ile tany?ty. Bu da onun ölümsüz eserlerinden olan "Silahlara Veda" (A Farewell to Arms) adly eserini yazmasyny sa?lady. Tekrar ABD'ye dönen yazar ailesinin i? bulmasy için yapty?y baskylara ra?men sakatly?yndan dolayy ordunun verdi?i parayla bir yyl kadar i?siz olarak ya?ady. Daha sonra 1921 yylynda e?i Hadley Richardson ile tany?ty ve evlendi. Ayny yyl içerisinde Chicago'ya göçtü. Toronto'da bulunan Daily Star adly gazetede yazmaya ba?lady. Gazetede i? bulduktan sonra ilk i? olarak Paris’e ta?yndy. Paris yyllarynda birçok yazarla tany?ty.

Kendisine yava? yava? da olsa bir isim yapmaya çaly?ty ama 1923 yylynda e?inin hamile oldu?unu fark edince çocuklarynyn Kuzey Amerika'da do?masy için Amerika’ya döndüler. 1924 yylynda ilk çocuklary do?du. Hemingway ailesi 1924’te tekrar Paris’e döndü.

1925-1929 yylyna kadar olan dönemde Hemingway kendi yazarlyk yyllarynyn en güzel örneklerini verdi. Bu yyllarda hiç tanynmayan bir yazarken birden bire dünyanyn en ünlü yazarlary arasynda girdi. Ylk basylan romany olan "Güne? de Do?ar" adly kitaby bu yyllarda basyldy. "Güne? de Do?ar" adly eserinde sava? yorgunu bir askerin anylaryny anlatan Hemingway 1929 yylynda basylan "Silahlara Veda" adly eseri ile çok büyük yol kaydetti. "Silahlara Veda"’da yaraly bir askerin sava?ta bir hem?ireye duydu?u a?ky dile getiriyordu. Hemingway böylelikle sava?ynda anlamsyzly?yna de?inmeyi amaçlyyordu.

1931'de Avrupa anylaryndan olan Yspanya yyllaryna dair "Ö?leden Sonra Ölüm" adly kitabyny yazdy. Afrika’da yapty?y turla ilgili yazylaryny ise Afrika’nyn Ye?il Tepeleri adly kitabynda toplady. 1940 yylynda ise en ba?aryly eserlerinden olan "Çanlar Kimin için Çalyyor" adly eserini yazdy ve mesle?inde artyk zirveye ula?ty. 1942’de Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne girdi. 1944’te Fransa çykartmasyna katyldy ve de Paris’in kurtulu?una ?ahit oldu.

1950'de çok da ba?aryly olmayan "Irmaktan Öteye ve A?açlaryn Yçine" adly eserlerini yazdy. 1952’de gerçek ba?yapyty olan "Ya?ly Adam ve Deniz" adly eserini yazdy. Bu kitapta insanyn ya?ama nasyl ba?lanmasy gerekti?i ve de aslynda insan ya?amynda her ?eyin bo? oldu?una dair olan fikirlerini belirtti. 1953’te ayny eseri ile Pulitzer Ödülünü aldy. 1954’te ise Nobel Edebiyat Ödülü'ne layyk görüldü. Hemingway tutkulu bir ya?amyn ardyndan 1961 yylynda Ketchum/Idaho’da kendini av tüfe?i ile vurarak ya?amyna son verdi.

Fidel Castro ile kurdu?u dostluk ve Castro'nun ki?ili?i onu çok etkilemi?tir. Fidel Castro Hemingway'in ölümünün ardyndan, ba?kent Havana'da adyna bir anyt yaptyrmy?tyr.

Ernest Hemingwayavrupa-meydan-okuyor e-kitap, Ernest Hemingwayavrupa-meydan-okuyor e-book

Ernest Hemingwayyagmurdaki-kedi e-kitap, Ernest Hemingwayyagmurdaki-kedi e-book

Ernest Hemingwayklimanjaronun-karlari e-kitap, Ernest Hemingwayklimanjaronun-karlari e-book

Ernest Hemingwayisgal-istanbulu e-kitap, Ernest Hemingwayisgal-istanbulu e-book

Ernest Hemingwayyasli-adam-ve-deniz-ve-secilmis-hikayeler e-kitap, Ernest Hemingwayyasli-adam-ve-deniz-ve-secilmis-hikayeler e-book

Ernest Hemingwaysilahlara-veda e-kitap, Ernest Hemingwaysilahlara-veda e-book

Ernest Hemingwaygunun-ilk-isiginda-gercek e-kitap, Ernest Hemingwaygunun-ilk-isiginda-gercek e-book

Ernest Hemingwaycanlar-kimin-icin-caliyor e-kitap, Ernest Hemingwaycanlar-kimin-icin-caliyor e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 8 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Ernest Hemingway e-kitapları, Ernest Hemingway e-kitapları oku, Ernest Hemingway e-kitapları indir, Ernest Hemingway e-bookları, Ernest Hemingway e-bookları oku, Ernest Hemingway e-bookları indir, Tüm Ernest Hemingway e-kitapları, Tüm Ernest Hemingway e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.