Stendhal E-Kitap - Stendhal E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Stendhal Biografi ve E-Kitapları


Stendhal

Marie-Henri Beyle (23 Ocak 1783, Grenoble – 23 Mart 1842, Paris), daha çok mahlasy Stendhalile bilinen Fransyz Realist yazar.

Marie-Henri Beyle, Grenoble'da 23 Ocak 1783 tarihinde burjuva bir ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. Babasy avukat Cherubin Beyle, annesi Hanriette Gagnon'dur. Çok sevdi?i annesi 1790 yylynda, Stendhal henüz yedi ya?yndayken öldü. Stendhal, disiplinli ve muhafazakar kimseler olan teyzesinin babasynyn etkisi altynda büyüdü.

1796'da Grenoble'da bir okula girdiyse de, 30 Ekim 1799'da askeri okulun giri? synavyna katylmak için Paris'teki, kuzeninin de çaly?yyor oldu?u Sava? Bakanly?y'na gitti. Ertesi yyl a?yr süvari birli?inde te?men olarak Ytalya'ya gitti. Bu seyahati syrasynda Dimenico Cimarosa ve Gioachino Rossini'nin müzi?ini ve Vittorio Alfieri'nin eserlerini tanymasy için bir fyrsat oldu.

1801'de ise Napolyon Bonapart'yn ordusunda görev alarak Ytalya seferine çykty. Bu sefer syrasynda bir komutanyn asistany olarak Brescia'da üç ay kaldy ve bu syrada soylu ailelerin evlerinde bulundu; ki bu sürenin onun hayatynda ne kadar önemli bir yer tuttu?u, sonradan yayynlanan günlüklerinden anla?ylmaktadyr. Yine bu zamanlarda yerel dergilerin yazarlaryyla tany?yp Romantik edebiyaty ö?rendi.

1802'de bu bölgeden ayrylarak Almanya, Avusturya ve Rusya'da bazy askeri görevlerde bulundu, ama asla sava?a katylmady. Ayny yyl, hayaty boyunca a?yk oldu?u onlarca kadyndan ilki olan Madame Rebuffel'in pe?inden Marsilya'ya gitti. Orada ticarete atyldyysa da ba?arysyz oldu. Bu ve bunu takip eden olaylaryn ve yyllaryn, Kyrmyzy ve Siyah romanynyn ba? karakteri Julien Sorel'in karakterinin detaylarynyn çizilmesine büyük katky sa?lady?y dü?ünülmektedir.

1812'de Napolyon ile birlikte Rus seferine katyldy ve Moskova'nyn ba?tan sonra yany?yna ?ahit oldu. Napolyon'un büyük ordusundan sa? kalmayy ba?aran az sayydaki askerden olan Stendhal, notlarynyn önemli bir kysmyny, ordu Rusya'dan geri çekilirken kaybetti. Ayryca o zamana kadar yüzlerce takma isim kullanan yazar, Stendhal ismini bu syralarda seçmi?tir.

1814'te Napolyon'un dü?ü?ünden sonra Milano'ya yerle?mi? ve burada da Angéla Pietragrua'ya a?yk olmu?tur. Ertesi yyl Parma'yy ziyaret etmi? ve bu seyahati, üçüncü romany olan Parma Manastyry'na ilham kayna?y olmu?tur. 1817'de ise Ytalya'daki izlenimlerini anlatan ve Ytalya'ya olan hayranly?ynyn simgesine dönü?en Roma, Napoli ve Floransa kitabyny yazmy?tyr.

1818'de Napolyon'un Hayaty'ny yazmaya ba?lamy?tyr. Bu syrada da mutsuz bir a?k ya?ayaca?y Mathilde Dembowski ile tany?my?tyr. 1821'de ise yasady?y bir Ytalyan örgütüne üye oldu?u suçlamasyyla Milano'dan uzakla?tyrylmy?tyr. Stendhal bunun üzerine Baty Avrupa'yy dola?maya ba?lamy?tyr. Bu yolculuklar syrasyndaki tecrübeleri, dü?ünceleri ve hisler, sonradan yazaca?y romanlaryn ana ?eklini olu?turmu?tur.

1827'de ilk roman Armance'y, üç yyl sonra da Kyrmyzy ve Siyah'y yazmy?tyr. 1831'de ise Trieste'ye giderek bir süre konsolosluk yapmy?tyr.

1839'da Parma Manastyry'ny yazmayy bitirdikten sonra, gençli?inde yapty?y Ytalya seyahatlerinden birinde kapty?y frengi hastaly?y etkilerini göstermeye ba?lamy?tyr. 1841'de geçici bir felce u?ramy?, daha sonradan da birçok benzer sykyntylar ya?amy?tyr. Ve Paris sokaklarynda yürürken bayylyp kaldyrym kenaryna yy?ylmasyndan birkaç saat sonra, 1842 yylynyn 22 Mart'y 23 Mart'a ba?layan gecesinde vefat etmi?tir. Mezary Montmarte Mezarly?y'ndadyr.

Stendhalitalya-hikayeleri e-kitap, Stendhalitalya-hikayeleri e-book

Stendhalitalya-oykuleri e-kitap, Stendhalitalya-oykuleri e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Stendhal e-kitapları, Stendhal e-kitapları oku, Stendhal e-kitapları indir, Stendhal e-bookları, Stendhal e-bookları oku, Stendhal e-bookları indir, Tüm Stendhal e-kitapları, Tüm Stendhal e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.