Victor Hugo E-Kitap - Victor Hugo E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Victor Hugo Biografi ve E-Kitapları


Victor

Victor-Marie Hugo (d. 26 ?ubat 1802 Besançon - ö. 22 Mayys 1885 Paris) Fransyz ?air, yazar, devlet adamydyr.

Victor Hugo 26 ?ubat 1802'de Fransa'da do?du. Liseyi bitirdikten sonra kendini tümüyle edebiyata adady. 1824 yylynda Fransyz co?umcularynyn (romantikler) yayyn organy olan La Muse Française dergisini kurdu. Cenacle adyny ta?yyan co?umcu sanatçylar çevresinin üyesi ve onun odak noktasy oldu. 1830-1843 arasynda en verimli dönemlerinden birini ya?ady. Romanlary, tiyatro yapytlary ve ?iirleriyle ba?arydan ba?aryya ko?tu. 1831'de Notre Dame de Paris (Paris'in Notredame Kilisesi) adly büyük romanyny yayymlady. 1841 yylynda Fransyz Akademisi'ne üye seçildi. Çok sevdi?i kyzy Leopoldine'nin 1843'de kazayla bo?ularak ölmesi üzerine 1852'ye dek yeni yapyt vermedi. 1848 Devrimleri'nden sonra parlemento üyeli?ine seçildi. 3. Napoleon'un hükümet darbesini engellemeye çaly?ty, ba?aramayynca 1851 yylynda Belçika'ya kaçmak zorunda kaldy.

Ate?li bir demokrasi ve cumhuriyet yanlysy olarak imparatorluk rejimini ele?tiren yapytlar yazdy. 1855-1870 arasyny küçük bir Yngiliz adasy olan Guernsey'de geçirdi. O dönem yazarly?ynyn en üretken yyllary olmu?tur. 1862 yylynda ba?yapyty olan Les Misérables (Sefiller) adly romanyny yayymlady. Bunu 1866'da Les Travailleurs de la Mer (Deniz Y?çileri) ve ayny yyl L'Homme qui Rit(Gülen Adam) gibi önemli romanlary izledi.

Fransa'da Cumhuriyet yeniden kurulunca Paris'e döndü. Ulusal Meclise seçildi. Artyk Fransa'nyn en gözde ki?ilerinden biriydi. Paris Komünü'nün ezilmesinden sonra komüncülerin ba?y?lanmasy için çok u?ra?tyysada sonuç alamady. Giderek siyasal ve toplumsal ya?amdan elini ete?ini çekti.

1885 yylynda ölüm dö?e?inde iken;

"Tanry'ya inanyyorum, ahirete inanyyorum; fakat hiçbir kilise papazyny ba?ymda istemiyorum. Beni seven bütün dünya insanlarynyn gönülden dualaryny bekliyorum. Bu benim için kafidir."

diyerek 22 Mayys 1885 yylynda hayata gözlerini yummu?tu

Victor Hugosefiller-4 e-kitap, Victor Hugosefiller-4 e-book

Victor Hugosefiller-5 e-kitap, Victor Hugosefiller-5 e-book

Victor Hugosefiller-3 e-kitap, Victor Hugosefiller-3 e-book

Victor Hugosefiller-2 e-kitap, Victor Hugosefiller-2 e-book

Victor Hugosefiller-1 e-kitap, Victor Hugosefiller-1 e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 5 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Victor Hugo e-kitapları, Victor Hugo e-kitapları oku, Victor Hugo e-kitapları indir, Victor Hugo e-bookları, Victor Hugo e-bookları oku, Victor Hugo e-bookları indir, Tüm Victor Hugo e-kitapları, Tüm Victor Hugo e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.