Luigi Pirandello E-Kitap - Luigi Pirandello E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Luigi Pirandello Biografi ve E-Kitapları


Luigi

Luigi Pirandello (28 Haziran 1867 -10 Aralyk 1936), Ytalyan yazar. Özellikle oyun yazary olarak tanynmy?tyr. Roman ve kysa hikâyeleri de vardyr. 1934 Nobel Edebiyat Ödülü sahibidir.

Luigi Pirandello, 1867'de Sicilya'nyn güneyindeki Agrigento ?ehrinde do?du, 1936'da Roma'da ya?amyny yitirdi. Arkasynda büyük bir sanatçy olarak ün byrakty. Ölümünden iki yyl önce Nobel Edebiyat Ödülü'nü almy?ty. Bütün dünyada ba?ary ve ün kazanmy?ty ama, oldukça geç ve sykyntylarla dolu güç bir ya?amdan sonra.

Varlykly bir ailenin çocu?u olan Pirandello, Palermo'da okuduktan sonra Bonn Üniversitesi'ni de bitirip Roma'ya yerle?ti. Yalnyzca edebiyat ile u?ra?maktaydy. 1893'te ilk önemli yapyty Marta Ajala'yy yazdy. Bu eser, 1901'de L'Esclusa ady ile yayymlandy. 1894'te ise ilk kysa hikâye kitabyny yayymlady. Ayny yyl evlendi ve evlilik hayaty ile birlikte edebiyat çaly?malary artty. Bu arada ardy ardyna bir o?lan bir kyz çocu?u sahibi oldu. 19. yüzyyl sonu ve 20.yüzyyl ba?y Piradello için büyük bir yazynsal verimlilik dönemi idi. Ne var ki 1903 yylynda babasynyn i?inin bozulmasy üzerine aile bütün varly?yny yitirdi. Hem babasynyn tüm servetini yatyrdy?y hem de e?inin çeyizini yatyrdyklary kükürt yataklary bir sel baskyny ile yok olmu?tu. Felaketi ö?rendi?i anda e?i Antonietta yary-felç geçirdi ve ya?ady?y psikolojik ?ok nedeniyle akli dengesi tedavi edilemez ölçüde sarsyldy. Pirandello, ba?langyçta intihary bile dü?ündüyse de zamanla durumu kabullendi ve ö?retmenlik yapmaya ba?lady. Y?te geçen günlerin ardyndan hasta e?inin ba?ynyn bekledi?i geceler boyu Il Fu Mattia Pascal adly yapyty yazdy. Bu eser, o günleri anlatan otobiyografik ö?eler ta?yr ve kysa sürede büyük ba?ary kazanarak Almanca'ya çevrilmi?tir. Gün geçtikçe Pirandello'nun bir yazar olarak ünü ve ba?arysy artymy?, öte yandan özel ya?amy gittikçe a?yry kyskanç ve ?üpheci olan, hatta saldyrganla?an karysy yüzünden zorla?my?tyr.

Ytalya'nyn I. Dünya Sava?y'ny girmesi üzerine o?lu da sava?a katyldy ve Avusturyalylar'a esir dü?tü. 1917'den itibaren önemli tiyatro eserlerini yazmaya ba?layan yazar, 1919'da e?ini akyl hastanesine yatyrmak zorunda kaldy ancak daha sonra onu hastaneye yatyrdy?y için büyük acy duyarak evde bakmak istedi ama Antoniette hem hapishanesi hem sy?yna?y olan hastaneyi terketmedi.

Pirandello 1925'te Mussolini'nin deste?i ile Roma Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni oldu. Bu destek ona dünya çapynda ün ve dünya turu yapma olana?y getirdi.

1925-1926 yyllary arasynda son ve en önemli romany olan "Uno, nessuno e centomila" 'yy (Bir, Hiçkimse ve Yüz Bin) yazdy.

1934 yylynda Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldyktan 2 yyl sonra 10 Aralyk 1936 günü Roma'daki evinde tek ba?yna iken hayatyny kaybetti.

Luigi Pirandelloaptal e-kitap, Luigi Pirandelloaptal e-book

Luigi Pirandelloalti-kisi-yazarini-ariyor-liola-agzi-cicekli-adam-meslek-belgesi e-kitap, Luigi Pirandelloalti-kisi-yazarini-ariyor-liola-agzi-cicekli-adam-meslek-belgesi e-book

Luigi Pirandellouc-kisa-oyun e-kitap, Luigi Pirandellouc-kisa-oyun e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Luigi Pirandello e-kitapları, Luigi Pirandello e-kitapları oku, Luigi Pirandello e-kitapları indir, Luigi Pirandello e-bookları, Luigi Pirandello e-bookları oku, Luigi Pirandello e-bookları indir, Tüm Luigi Pirandello e-kitapları, Tüm Luigi Pirandello e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.