Maksim Gorki E-Kitap - Maksim Gorki E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Maksim Gorki Biografi ve E-Kitapları


Maksim

Aleksey Maksimoviç Pe?kov, (Rusça: Алексей Максимович Пешков, daha çok bilinen ady ile Maksim Gorki (Максим Горький)), (d.28 Mart 1868 – ö. 18 Haziran 1936). Sovyet/Rus yazar, 1 Mayys mar?y'nyn söz yazary, sosyalist gerçekçi yazymyn öncüsü politik eylemci.

Gorki, nakliyecilik yapan babasyny 5 ya?yndayken kaybeder ve annesi yeniden evlenince do?um yeri olan Novgorod'a döner. 11 ya?ynda tamamen öksüz kalyr, anneannesi ve büyük babasy tarafyndan Astrahan'da büyütülür. Masallary ile büyüdü?ü anneannesinin üzerinde büyük etkisi vardyr. Gorki yalnyzca birkaç ay okula gidebilir. 8 ya?ynda çaly?maya ba?lar, bu sayede Rus i?çi synyfynyn ya?amyny yakyndan tanyr. Bir gemide bula?ykçylyk yaparken okuma meraky sarar. Ylk gençlik yyllaryny Kazan'da geçiren Gorki, Aralyk 1887'de intihar giri?iminde bulunur. Sonraki 5 yyl boyunca de?i?ik i?lerde çaly?arak, daha sonra yazylarynda kullanaca?y pek çok izlenimi edindi?i büyük Rusyaturuna çykar. Gorki'nin daha sonra eserlerinde görülen güçlü betimlemeler ne kadar keskin bir gözlemci oldu?unu gösterecektir.

Yazarlyk kariyeri

1892 yylynda Tiflis'te, Kafkasya Gazetesi'nde çaly?maya ba?lady. Yoksullukla ve acyyla dolu bir hayat sürdü?ü için Rusça’da acy anlamyna gelen Gorki takma adyny kullanmaya ba?lady. 1895'te St. Petersburg'da yayynlanan bir dergide çykan Çelka? adly öyküsü ile ünlendi. Ardyndan Yirmi Alty Erkek ve Bir Kyz öyküsü yayynlandy.

Ünü hyzla yayyldy. Bu öyküler kadar ba?aryly olmayan bir dizi roman ve öykü daha yazdy. Gorki'nin 1898 yylynda yayynlanan ilk kitaby Hikâye Denemeleri(Очерки и рассказы) çok be?enilir ve yazarlyk kariyerinin ba?langycy sayylyr. Ylk romany Foma 1899'da basyldy. Bu dönemde sa?lam bir olay örgüsü kuramamasy ve ya?amyn anlamy üzerine uzun felsefik tarty?malara girmesi romanlarynyn ba?arysyny dü?ürür. 1906'da yazdy?y ve Rus Devrimi'ne adady?yAna en ba?aryly romanydyr. 1899-1906 arasynda St. Petersburg'da ya?ar. Gorki, Çar rejimine açykça kar?y çykmy? ve bu yüzden birçok kez tutuklanmy?tyr. Çarlyk tarafyndan kontrol ve baskylara maruz kalmy?tyr. 1901'de Fyrtyna Ku?unun Türküsü isimli kysa ?iiri yüzünden tutuklandy. Kysa sürede serbest kaldy, Kyrym'a gitti.

Gorki birçok devrimci ile tany?ty. Lenin'le tany?ty?y 1902 yylyndan itibaren aralarynda yakyn bir arkada?lyk olu?mu?tur.

1902 yylynda Rusya Edebiyat Akedemisi'ne seçilir. Ancak Çar II. Nikolas buna izin vermez. Anton Çehov ve Vladimir Korolenko bu tavry protesto eder ve Akademiden ayrylyr.

Ba?arysyz olan 1905 Rus Devrimi syrasynda Peter ve Paul Kalesi'nde kysa bir süre daha hapis kalyr. Gorki Güne?in Çocuklary adly oyununu yazar.

Maksim Gorkiana e-kitap, Maksim Gorkiana e-book

Maksim Gorkiyol-arkadasim e-kitap, Maksim Gorkiyol-arkadasim e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Maksim Gorki e-kitapları, Maksim Gorki e-kitapları oku, Maksim Gorki e-kitapları indir, Maksim Gorki e-bookları, Maksim Gorki e-bookları oku, Maksim Gorki e-bookları indir, Tüm Maksim Gorki e-kitapları, Tüm Maksim Gorki e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.