Arthur Rymbaud E-Kitap - Arthur Rymbaud E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Arthur Rymbaud Biografi ve E-Kitapları


Arthur

Jean Nicholas Arthur Rimbaud (Türkçe: Arthur Rembo) (20 Ekim 1854 – 10 Kasym 1891) Sembolizm'in en büyük temsilcilerinden, aykyry ?air.

20 Ekim 1854'te Fransa'nyn kuzeyinde Ardenler bölgesinde Charleville kasabasynda, Bourbon Soka?y 73 numaraly evde do?ar. Subay olan babasy Frédéric, annesi Vitalie'yi genç ya?ta terk eder. Vitalie Cuif(Rimbaud)'un Roche kenti yakynlarynda çiftlik sahibi olan varlykly bir aileden geliyordu. Ylk do?an çocuklaryna babanyn ady olan Frédéric ismi konulur. Ailenin ikinci çocu?u Arthur, üçüncü çocu?u annesiyle ayny ady payla?an Vitalie, dördüncü çocu?u Rimbaud'un hayatynda önemli rolleri olan Isabelle'dir.

Annenin genç ya?ta e?inden ayrylmasynyn baskysyyla ya?ayan Rimbaud 8 ya?ynda laik bir e?itim sistemi olan Rossat Okulu'na verilir. Daha sonra Sous Les Alleés soka?yna ta?ynyrlar ve Sofu olan annesi tarafyndan dini e?itimde verilen Charleville Koleji'ne verilir. Din dersleri ve Latincesi oldukça iyi olan Rimbaud'a okulda "küçük pis yobaz" ady takylyr. Ö?retmeni Ariste Lheriter'in destekleri üzerine yazdy?y ?iire daha çok özenir. O syralarda Ça?da? Parnasse dergisini okur, Théophile Gauiter, Théodore de Banville, Léon Dierx ve Paul Verlainegibi ?airlerin ?iirleriyle tany?yr. Charleville'de düzenlenen geleneksel edebiyat yary?masynda birinci olur.

Öksüzlerin Yylba?y Arma?anlary (Les Etrennes des Orphelins) adly ?iirini Revue Pour Tous dergisine gönderir ve bilinen ilk yazyly ?iiri budur. George Izambard ile tany?yp, fikirlerinden etkilenir.Ofelya, Demirci, Yzlenim, Güne? ve Ten gibi ?iirleri bu döneme rastlar. Bu syrada çykan Paris Komünü ayaklanmasy ve Prusya-Fransa sava?y siyasi çizgisinide belirlemi? olur. Paris'te çykan La Charge gazetesinde Üç öpücük ?iiri yayynlanyr. Henüz 16 ya?yndayken evden kaçyp Paris'e gider. Bundan sonra evden sava? ortamynda 2 kere daha kaçmasyna ra?men, peri?an hallerde geri döner. Bu syrada Paris'in me?hur kafelerinde ?iirler yazyp, ça?yn sanaty, siyaseti hakkynda tarty?malara katylyr ve absint içip, afyon yutmaya ba?lar. En son evden kaçy?ynda, mektup ve ?iirle dostlu?unu peki?tirdi?i dostu Verlaine'nin evine sy?ynyr. Bundan sonraki dönemde yazdy?y ?iirler olgunluk dönemine ula?yr. 1873'te ilk ?iir kitaby Cehennemde Bir Mevsim (Une Saison En Enfer) yayymlanyr. Verlaine'nin e?iyle arasynyn açylmasy ve Rimbaud ile e?cinsel ili?kilerinin ba?lamasyyla; Fransa'da dy?lanan ikiliAlmanya ve Belçika seyahatlerine ba?larlar. Verlaine, Rimbaud'u Brüksel'de bir tabanca kur?unu ile yaralamasynyn ardyndan, e?cinsel ili?kileri yüzünden ba?lary belaya girer. Verlaine kürek mahkumu olarak hapse atylyr, Rimbaud ise serbesttir. 1875'te son kez görü?melerinden sonra bir daha asla görü?mezler. Bu tarihten sonra da ?iir yazmayy byrakyr.

Arthur Rymbaudcehennemde-bir-mevsim-&-aydinlanislar e-kitap, Arthur Rymbaudcehennemde-bir-mevsim-&-aydinlanislar e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Arthur Rymbaud e-kitapları, Arthur Rymbaud e-kitapları oku, Arthur Rymbaud e-kitapları indir, Arthur Rymbaud e-bookları, Arthur Rymbaud e-bookları oku, Arthur Rymbaud e-bookları indir, Tüm Arthur Rymbaud e-kitapları, Tüm Arthur Rymbaud e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.