Yaşar Kemal E-Kitap - Yaşar Kemal E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Yaşar Kemal Biografi ve E-Kitapları


Yaşar

Ya?ar Kemal (d. Kemal Sadyk Gökçeli, 1923; Gökçedam, Osmaniye), Kürt asylly[2][3][4] Türk romancy, senaryo ve öykü yazary. Türk edebiyatynyn en önde gelen kalemlerinden biridir. Ylk öykü kitaby Sary Sycak'ta da yer alan Bebek öyküsü ile ilk romany Ynce Memed,Cumhuriyet'te tefrika edildi. Ynce Memed, yakla?yk kyrk dile çevrilerek yayymlandy ve kitaplarynyn yurtdy?yndaki baskysy yüz kyrktan fazladyr.

Ya?ar Kemal pek çok yapytynda Anadolu'nun efsane ve masallaryndan yararlanmy?tyr. PEN Yazarlar Derne?i üyesidir. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardyr.

1978 yylyndaki yapty?y bir söyle?ide sanat çaly?malaryna ilkokula ba?lamadan önce ?iirle i?e koyuldu?unu ve okula ba?lady?ynda "ya?ly halk ?airleriyle çaky?ty?yny" anymsady?yny belirtti. Ylkokulun son synyfyndayken arkada?y A?yk Mecit, çok iyi saz çalarken kendisi annesinden ötürü sazy "berbat" çalmaktaydy. Bunun nedenini ?u sözlerle dile getirdi:

"Benim saz çalamamamyn sebebi var, anam a?yk olaca?ym da diyar diyar dola?aca?ym diye saza, a?ykly?a dü?man olmu?tu. Onun tek çocu?uydum ve gözünden ayyrmyyordu beni. Okulda, dü?ünlerde bayramlarda beni hep A?yk Mecitle çaky?tyryrlardy. A?yk Mecitle Kadirlide bir kahvede bir gece sabaha kadar çaky?ty?ymy ?imdi iyice anymsyyorum." 

Ortaokuldan ayryldyktan sonra folklor derlemelerine ba?lady ve 1940-1941 yyllary arasynda Çukurovadan ile Toroslardan derledi?i a?ytlary içeren ilk kitaby olan A?ytlar, Adana Halkevi tarafyndan 1943 yylynda yayynlady. 1944 yylynda ilk hikâyesi Pis Hikâye'yi yayynlady. Bunu, Kayseri'de askerlik yaparken yazmy?ty. BebekDükkâncyMemet ile Memet öyküleri 1950'lerde yayymlandy.

Kemal Sadyk Gö?celi ady ile çe?itli yayymlarda yazarken Ya?ar Kemal adyny Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya ba?lady. 1952 yylynda yayymlanan ilk öykü kitaby olan Sary Sycak'ta da yer alan Bebek öyküsü burada tefrika edildi.

1947'de Ynce Memed'i yazdy fakat yarym byrakty ve 1953-54’te bitirdi. Romany yazma nedeni e?kiya olan ve da?da vurulan amcasynyn o?lunun vurulmasy oldu?unu 1987 yylyndaki bir söyle?isinde belirtti. Ayryca ayny söyle?ide, çocuklu?unun e?kiyaly?yn içinde geçti?ini, dayysynyn "en büyük" e?kiyalardan biri oldu?unu, o çevrede 1936'lara kadar be? yüze yakyn e?kiya bulundu?unu ve bunlardan birinin de Kurtulu? Sava?y'nda Kadirli'yi ilk örgütleyenlerden olan Karamüftüo?lu ailesinden ünlü Remzi Bey oldu?unu söyledi. Remzi Bey'in kendisine, ilk Ynce Memed hikayesinde "Çakyrdikeni" diye yer alan diken hikâyesini anlatty ve Ya?ar Kemal'le "e?kyyaly?yn felsefesini" yapty.

Ya?ar Kemal'in dünyada ilk kez yayymlanan eseri, Bebek öyküsüdür ve önce Fransyzcaya, sonra Yngilizceye, Ytalyancaya, Rusçaya, Romenceye ve di?er dillere çevrildi.

Yaşar Kemalince-memed-1 e-kitap, Yaşar Kemalince-memed-1 e-book

Yaşar Kemalince-memet e-kitap, Yaşar Kemalince-memet e-book

Yaşar Kemalyer-demir-gok-bakir e-kitap, Yaşar Kemalyer-demir-gok-bakir e-book

Yaşar Kemalsari-sicak e-kitap, Yaşar Kemalsari-sicak e-book

Yaşar Kemalorta-direk e-kitap, Yaşar Kemalorta-direk e-book

Yaşar Kemalince-memed-4 e-kitap, Yaşar Kemalince-memed-4 e-book

Yaşar Kemalince-memed-3 e-kitap, Yaşar Kemalince-memed-3 e-book

Yaşar Kemalince-memed-2 e-kitap, Yaşar Kemalince-memed-2 e-book

Yaşar Kemalince-memed-1 e-kitap, Yaşar Kemalince-memed-1 e-book

Yaşar Kemalbu-diyar-bastan-basa e-kitap, Yaşar Kemalbu-diyar-bastan-basa e-book

Yaşar Kemalteneke e-kitap, Yaşar Kemalteneke e-book

Yaşar Kemalolmez-otu e-kitap, Yaşar Kemalolmez-otu e-book

Yaşar Kemalfirat-suyu-kan-akiyor-baksana e-kitap, Yaşar Kemalfirat-suyu-kan-akiyor-baksana e-book

Yaşar Kemalfiller-sultani-ile-kirmizi-sakalli-topal-karinca e-kitap, Yaşar Kemalfiller-sultani-ile-kirmizi-sakalli-topal-karinca e-book

Yaşar Kemaldemirciler-carsisi-cinayeti e-kitap, Yaşar Kemaldemirciler-carsisi-cinayeti e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 21 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Yaşar Kemal e-kitapları, Yaşar Kemal e-kitapları oku, Yaşar Kemal e-kitapları indir, Yaşar Kemal e-bookları, Yaşar Kemal e-bookları oku, Yaşar Kemal e-bookları indir, Tüm Yaşar Kemal e-kitapları, Tüm Yaşar Kemal e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.