Tolstoy E-Kitap - Tolstoy E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Tolstoy Biografi ve E-Kitapları


Tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy (Rusça: Лев Никола́евич Толсто́й; 9 Eylül 1828 - 20 Kasym 1910), Rus yazar.

Zengin bir ailenin çocu?u olarak Yasnaya-Polyana'da do?du. Çok küçük ya?larynda önce annesini, sonra babasyny kaybetti, yakynlarynyn elinde büyüdü. Çocuklu?undan beri gerçekleri incelemeye kar?y büyük bir ilgisi vardy. Ö?renimini tamamlamak için Moskova'ya gitti. Çaly?kan zeki bir ö?renci olarak ba?ary ve sevgi kazandy. Fransyzcasyny ilerletmi?, Voltaire'i ve J. J. Rousseau'yu okumu?, bu iki yazaryn kuvvetli etkisinde kalmy?ty. Yasnaya-Polyana'ya döndü, yoksul köylüler arasyna katyldy. Ylk eseri olan "Çocukluk"u bu syralarda yazdy.

Bir süre sonra orduya girdi; Kafkasya'ya gitti. Kafkas halkynyn yoksulluk dolu ya?ayy?laryny ele aldy?y izlenimlerle ilk gerçekçi hikâyelerini yazdy. 1854'te Kyrym sava?y'na subay olarak katyldy. Sonra askerlikten ayrylyp Petersburg'a gitti. Bir kysym eserlerini oldukça sakin geçirdi?i o yyllarda yazdy. Gene de içinde, arady?yny bulamayan bir ruh çalkalanyyordu. Baty Avrupa ülkelerinde uzun bir gezintiye çykty.Almanya, Fransa, Ysviçre'de dola?ty. Yurduna dönü?ünde gene Yasnaya-Polyana'ya yerle?ti. Asalet ünvanlaryndan, lüksten sykylyyordu. Köyünde bir okul kurdu. Bu okul, ö?renim, e?itim bakymyndan yepyeni bir kurumdu. Huzura kavu?tu?una kanaat getirdikten sonra, 1862'de evlendi.

Tolstoy evlendi?inde karysy Sophie Behrs 16 ya?ynda idi. Bu evlilik onun düzenli bir hayat özlemini giderecekti. Karysyna; önceki ya?amy, özelliklede yanlarynda çaly?an kadyn kölelerle olan cinsel ili?kileri anlatty?y günlüklerini evlendikleri gün okumasy için vermi? ve önceki hayatyndaki yapty?y yanly?lary ö?renmesini istemi?tir. Fakat cinselli?e dü?künlü?ü evlilikleri boyunca sürdü. Bu evlilkten 12 çocuklary oldu; bu çocuklardan 5'i öldü. Eserlerinden en kuvvetli olan iki romany "Sava? ve Bary?" ile "Anna Karenina'yy", bu syralarda yazdy. Karysy, eserlerini yazmasynda en büyük yardymcysyydy. Hatta "Sava? ve Bary?"y 12 kez düzeltmelerini yapyp yazmy?tyr. Aradan bir süre geçince yeniden, bu sefer eskilerden daha ?iddetli bir moral çöküntüsüne u?rady. Geni? halk yy?ynlarynyn, özelikle Rus köylüsünün yoksul, peri?an durumu onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere da?ytty, her haliyle onlar gibi ya?amaya ba?lady. Kaba saba giyiniyor, giydi?i her elbiseyi kendisi dikiyordu. De?i?meyen tek tarafy bykyp usanmadan yazmasyydy. "Kroyçer Sonat", "Efendi ile U?ak", "Karanlyklaryn Gücü", "Yman nedir", "Ynciler", "Kilise ve Devlet", "Ytiraflarym" hep bu yyllaryn ürünleridir.

Eserlerinde insanly?yn çe?itli meselelerine de?inen Tolstoy'un dünya ölçüsünde bir sanat ve fikir de?eri vardyr. Kendi ülkesinin toplumsal siyasal çalkantylaryny, halkynyn yaradyly?yny, ya?ayy?yny gerçekten büyük bir ustalykla yansytmy?tyr. Gerçekçi edebiyatyn en büyük temsilcilerinden oldu?u kadar, bir filozof bir e?itimci olarak da ün kazanmy?ty. Yukaryda sayylanlaryn dy?ynda "Dirili?", "Gençli?im", "Çocukluk", "Hacy Murat", "Ayaklany?", "Sergi Baba", "Tanry Bizim Yçimizdedir", "Kazaklar", "Tesadüf", "Yki Süvari" gibi eserleri vardyr.

82 ya?ynda vefat eden Tolstoy birçok kez büyük sykyntylar ya?amy?tyr. Marksizm'den etkilenerek kendisinde olu?turdu?u mülkiyet konusundaki radikal fikirleri nedeniyle bütün servetini köylülere da?ytty, her haliyle onlar gibi ya?amaya ba?lady. Bu sebeple ailesiyle arasy açyldy. Hristiyan ana?izminin geli?tirmeye çaly?ty?y kitaby "tanrynyn egemenli?i içimizdedir" kitabyyla yeni bir hristiyanlyk akymy tanymlamasy ortodoks kilisesi tarafyndan aforoz edilmesine sebep oldu. Tolstoy, ömrünün son yyllaryny büsbütün derbeder bir ?ekilde geçirdikten sonra, bir küskünlük sonucunda, evini byrakyp yollara dü?tü. Astapovo tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Ölümüne zatürrenin sebep oldu?u bilinmektedir. Hayaty boyunca ya?amyn nasyl bir ?ey oldu?unu anlamaya çaly?ty. Eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansytmayy hedef edinmi? en büyük rus yazarlaryndan birisi olarak edebiyat ve dünya tarihindeki yerini aldy.

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-8 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-8 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-7 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-7 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-6 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-6 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-5 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-5 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-4 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-4 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-3 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-3 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-2 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-2 e-book

Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-1 e-kitap, Tolstoyharp-ve-sulh-cilt-1 e-book

Tolstoygenclik-yilllarim-2 e-kitap, Tolstoygenclik-yilllarim-2 e-book

Tolstoygenclik-yillarim-1 e-kitap, Tolstoygenclik-yillarim-1 e-book

Tolstoybir-gencin-drami e-kitap, Tolstoybir-gencin-drami e-book

Tolstoycocukluk e-kitap, Tolstoycocukluk e-book

Tolstoysevgi-neredeyse-tanri-oradadir e-kitap, Tolstoysevgi-neredeyse-tanri-oradadir e-book

Tolstoyyeni-yetmelik e-kitap, Tolstoyyeni-yetmelik e-book

Tolstoyhaci-murat e-kitap, Tolstoyhaci-murat e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 24 | Toplam Listelenecek Sayfa : 2
«< 1 2 » »»

Etiketler : Tolstoy e-kitapları, Tolstoy e-kitapları oku, Tolstoy e-kitapları indir, Tolstoy e-bookları, Tolstoy e-bookları oku, Tolstoy e-bookları indir, Tüm Tolstoy e-kitapları, Tüm Tolstoy e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.