Anais Nin E-Kitap - Anais Nin E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Anais Nin Biografi ve E-Kitapları


Anais

Anaïs Nin: Angela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell, 21 ?ubat 1903 do?umlu - Ocak 14, 1977) bir oldu Fransyz - Küba Fransa'da ilk ve daha sonra ABD'de de dayanyr yazar, kim onu yayynlanan dergiler o 11 ya?ynda iken ba?layan ve onun ölümü, onu kysa bir süre önce sona eren, 60 yyldan fazla yayylan, erotik edebiyat ve kysa hikayeler. Dahil olmak üzere yapty?y çaly?malar, büyük bir kysmy Venüs Deltasy ve Küçük Ku?lar , ölümünden sonra yayymlandy.

Dergiler

Anaïs Nin belki de en iyi bir ?ekilde hatyrlanyr günlük tutan kimse . Birkaç on yyl yayylan Onun dergi, onun özel hayaty ve ili?kileri içine derin bir ke?ifçi fikir verir. Nin önde gelen yazar, sanatçy, bir dizi, genellikle oldukça yakyndan, tany?my? oldu psikanalist ve di?er rakamlar, özellikle, syk syk onlary yazdy Otto Rank . Ayryca, ünlü bir öncelikle erkeksi takymyyldyzy anlatan bir kadyn yazar olarak, Nin Kullanycy dergiler bir counterbalancing perspektif olarak önem kazanmy?tyr.

".: Bir baba ve kyzy arasynda bir Senfoni-Edebiyat Prelude to Anaïs Nin ve Joaquin Nin y Castellanos," Daha önce yayymlanmamy? eserler, en son içeren Anaïs Nin Edebiyat Dergisi,Uzayda Bir Café y?y?a geliyor

?imdiye kadar onu dergilerinin on be? cilt yayynlanmy?tyr.

Erotik yazylary

Nin kadyn erotik en iyi yazarlaryndan biri olarak birçok ele?tirmen tarafyndan selamlanyyor. O tam erotik yazma alany ke?fetmek için ilk kadynlardan biriydi, ve kesinlikle modern Batyda ilk önemli kadyn erotik yazmak için. Onu önce, kadynlar tarafyndan yazylmy? erotik tür çaly?malary olarak birkaç önemli istisna ile, nadirdi Kate Chopin .

Ona [kocasy] anne ve geç yeniyetmelik iki karde? birlikte Paris'e döndü?ünde 1966 (Stuhlmann) yayymlandy günlükler, 1931-1934, ve Cilt I göre, Nin ilk erotik rastladym. Bu yaz için uzakta idi ve Nin Fransyz karton bir dizi kar?yla?tym Amerikaly bir adamyn daire kiralady. "Birer birer, bana tamamen yeni olan bu kitaplary okumak, ben Amerika'da erotik edebiyat okumu?tu asla ... Onlar beni allak bullak etti. ben onlary okumadan önce, masum oldu?unu, ama hepsini okumu?tum zaman, ben cinsel maceralary hakkynda bilmedi?i hiçbir ?ey yoktu ... Ben erotik irfan benim derecesi vardy. "


1970'lerde Anaïs Nin portresi.

Para için umutsuz bir ihtiyaç kar?ysynda, Nin, Miller ve onlaryn bazy arkada?lary biraz ?aka olarak, bir dolar için anonim bir "toplayycy" bir sayfa için erotik ve pornografik anlatylar yazmak için 1940 yylynda ba?lady. [14] (Bu de?il Miller aslynda bu hikayeler yazdy ya da sadece kendi adyna kullanymyna izin olmady?yny temizleyin. [15] ) Nin onu erotik karakterlerin a?yry karikatürleri olarak kabul ve ilan edilmesi için çaly?ma amaçlanan asla, ancak 1970'lerin ba?larynda fikrini de?i?tirdi ve izin Onlary olarak yayynlanacak Venüs Deltasy [16] [17] ve Küçük Ku?lar .

Nin arkada? oldu, ve dahil olmak üzere birçok önde gelen edebi figürler, bazy durumlarda sevgilisi yylynda Henry Miller , Antonin Artaud ,Edmund Wilson , Gore Vidal , James Agee , James Leo Herlihy'in ve Lawrence Durrell . Onun tutkulu a?ky ve Miller ile dostluk güçlü bir kadyn ve bir yazar olarak onu hem de etkilemi?tir. Nin ona delicesine a?yk hakkynda yazdy Sürrealist sanatçy Bridget Bate Tichenor kendi günlüklerinde. [18] [19] Nin oldu?unu söylenti biseksüel tarafyndan eklenen dola?yma verildi , Philip Kaufman yapymy filmde Henry & June . Bu söylenti Nin onu üçüncü sansürsüz dergi, Fire hakkynda yazyyor en az iki kar?yla?malar ile kesik edilir. Ylk Nin Kullanycy (Nin bir psikanalist olarak çaly?an bir hasta ile olan New York ?ey fiziksel olu?ur kiminle anda) Thurema Sokol,. O da bir otelde menage à trois açyklanyr ve Nin di?er kadyn çekici iken, o (229-31) tam yanyt vermiyor. Nin o bazy kadynlar için erotik çekici olabilir ancak, cinsel eylemin kendisi onu rahatsyz oldu?unu bildiren zaman ona yayynlanmamy? 1940 günlü?üne biseksüel olmady?yny do?rulamaktadyr. Nedir reddedilemez erkekler onu cinsel cazibe oldu?unu.

Nin ilk sansürsüz dergi, Henry ve Haziran , o Miller'yn e?i, Haziran cinsel ili?ki yoktu aksine etmek kavramy ra?men anla?ylyr. Nin diyor noktasy (bibliyografya) Haziran tarafyndan kary?tyryldy ederken, "Ben Haziran haline gelmi?tir," diye onun için erdirmek onu erotik duygulary yoktu. Yine de, Anaïs ve Henry hem de, Haziran'da, kurnaz, kar?y konulamaz bir femme fatale-erotik oldu. Nin Oftentimes kyrdy kendini byrakarak, Haziran para, mücevher, giysi verdi. Onun ikinci sansürsüz dergi, Ensest ise, onun bir oldu?unu yazdy ensest grafiksel (207-15) tarif edilmi?tir babasy ile ili?kisi. Nin babasy kurgu ilk kitabyn ady ö?renince, Ensest Evi , gerçekte, yo?un Nin metin mahkum edildi?inde, bu ili?kinin mahiyeti, açy?a korkuyordu.

Anais Ninartistler-ve-modeller e-kitap, Anais Ninartistler-ve-modeller e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Anais Nin e-kitapları, Anais Nin e-kitapları oku, Anais Nin e-kitapları indir, Anais Nin e-bookları, Anais Nin e-bookları oku, Anais Nin e-bookları indir, Tüm Anais Nin e-kitapları, Tüm Anais Nin e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.