Orhan Kemal E-Kitap - Orhan Kemal E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Orhan Kemal Biografi ve E-Kitapları


Orhan

Orhan Kemal (asyl ady Mehmet Ra?it Ö?ütçü) (do?umu 15 Eylül 1914 - ölümü 2 Haziran 1970), gerçekçi Türk romancysy ve oyun yazarydyr.

Orhan Kemal, milletvekili ve bakanlyk yapmy? Abdülkadir Kemali Bey ile ortaokul mezunu aydyn bir kadyn olan Azime Hanym'yn o?ludur.15 Eylül 1914'te Adana'nyn Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Babasy siyasal nedenlerle 1931'de Suriye'ye kaçynca, orta ö?renimini yaryda byrakty ve Suriye'de bula?ykçylyk ve matbaa i?çili?i yapty. Bir yyl sonra tek ba?yna Türkiye'ye dönerek Adana'da çyrçyr fabrikalarynda i?çilik ve kâtiplik yapty. Bu yyllardaki birikimleri, ilerde romanlaryna hayat vermi?tir. 1937'de çyrçyr fabrikasynda (Milli Mensucat) bir i?çi olan Nuriye ile evlendi. Bir yyl sonra ilk çocu?u Yyldyz do?du.

1938'de Ni?de'de askerli?ini yaparken "Maksim Gorki ve Nazym Hikmet kitaplary okumak", "yabancy rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik" suçundan 5 yyl hapis cezasyna mahkûm edildi. 1940'ta, Bursa Cezaevi'nde tany?ty?y Nazym Hikmet'in toplumcu görü?lerinden etkilendi; kendisinden Fransyzca, felsefe ve siyaset dersleri aldy. Orhan Kemal'i ?iir yerine roman ve öykü yazmaya te?vik eden de Nazym Hikmet oldu.

Ylk öykülerini Bacaksyz Orhan takma adyyla yayymlady. Ylk kez 1943'te Ykdam Gazetesi'nde "Asma Çubu?u" öyküsünde Orhan Kemal adyny kullandy.

1943'te tahliye olunca Adana'ya döndü. Amelelik ve hamallyk gibi i?lerde çaly?ty. 1944'te do?an o?luna Nazym adyny verdi. 1949'da üçüncü çocu?u Kemali'nin do?umundan sonra, 1950'de ailesiyle Ystanbul'a yerle?ti ve ölümüne kadar kitap ve makale yazarak geçindi. 1957'de dördüncü çocu?u I?yk do?du.

1958'de Sait Faik Hikaye Arma?any'ny Karde? Payy adly öyküsü ile aldy.

1966'da "hücre çaly?masy ve komünizm propagandasy" yaptyklary gerekçesi ile iki arkada?y ile birlikte tutuklandy. "Suç te?kil eden bir cihet bulunmady?y" yolundaki bilirki?i raporu üzerine bir ay sonra serbest byrakyldy.

1967'de 72. Ko?u? oyunu ile Ankara Sanatseverler Derne?i tarafyndan en iyi oyun yazary seçildi. 1969'da Türk Dil Kurumu Ödülü'nü veSait Faik Hikaye Arma?any'ny Önce Ekmek adly kitaby ile aldy.

Bulgar Yazarlar Birli?i'nin ça?rysy üzerine gitti?i Sofya'da, tedavi görmekte oldu?u hastanede 2 Haziran 1970'te öldü.

Anysyny ya?atmak için Ystanbul'un Beyo?lu ilçesinde, Cihangir semtinde Orhan Kemal Müzesi açyldy.1972'den bu yana adyna bir roman yary?masy (Orhan Kemal Roman Arma?any) düzenlenmektedir.

Eserleri

Orhan Kemal, yoksul kesimin, i?çilerin, ö?rencilerin, "kerhanedeki adamyn" ya?amyny anlatan öykü ve romanlar yazmy? ve insan-toplum ili?kilerini gerçekçi bir dille yansytmy?tyr. 27 roman, 19'u öykü kitaby ile any, inceleme, oyun, röportaj türünde kitaplar byrakmy?tyr.

Orhan Kemalbaba-evi e-kitap, Orhan Kemalbaba-evi e-book

Orhan Kemalhanimin-ciftligi-vukuat-var e-kitap, Orhan Kemalhanimin-ciftligi-vukuat-var e-book

Orhan Kemalcemile e-kitap, Orhan Kemalcemile e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Orhan Kemal e-kitapları, Orhan Kemal e-kitapları oku, Orhan Kemal e-kitapları indir, Orhan Kemal e-bookları, Orhan Kemal e-bookları oku, Orhan Kemal e-bookları indir, Tüm Orhan Kemal e-kitapları, Tüm Orhan Kemal e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.