Oktay Sinanoğlu E-Kitap - Oktay Sinanoğlu E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Oktay Sinanoğlu Biografi ve E-Kitapları


Oktay

Oktay Sinano?lu, (d. 2 A?ustos 1934, Bari, Ytalya) Türk kuramsal kimyacy ve moleküler biyolog.

Babasynyn (Nüzhet Ha?im Sinano?lu) bir ba?konsolos olarak görev yapmy? oldu?u Bari'de do?du. 1939 yylynda Ytalya'da II.Dünya Sava?y'nyn ba?lamasynyn ardyndan ailesiyle Türkiye'ye döndü. Oktay Sinano?lu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yeni?ehir Lisesi'ne 1953 yylynda burslu ö?renci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla Kimya Mühendisli?i okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisli?i'ni birincilikle bitirdi.

1957'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü sekiz ayda bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu. "Alfred Sloan" ödülünü aldy. 1959'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kuramsal kimya doktorasyny tamamlady. 1960'ta Yale Üniversitesi'nde ö?retim üyesi (asistan profesör) oldu.

1960-61 yyllarynda atom ve moleküllerin çok-elektronlu kuramy ile "Doçent" oldu. 1963'te 50 yyldyr çözülemeyen bir matematik kuramyny bilim dünyasyna kazandyrarak 28 ya?ynda "tam profesör" unvanyny aldy. 20. yüzyylda Yale Üniversitesi'nde bu sany kazanan en genç ö?retim üyesidir.

1962 yylynda Orta Do?u Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti yalnyz Oktay Sinano?lu'na mahsus olmak üzere kendisine Dany?man Profesör ünvanyny verdi. Yale Üniversitesi'nde ikinci bir kürsüye daha profesör olarak atandy. 1973'de Almanya'nyn en yüksek "Aleksander von Humboldt Bilim Ödülü"nü ilk kazanan ki?i oldu. 1975'de Japonya'nyn "Uluslararasy Seçkin Bilimci Ödülü"nü kazandy; yine 1975 yylynda özel kanunla Oktay Sinano?lu'na ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvany verildi. 1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak gönderildi. Kendisi Türk-Japon kültür, bilim ve e?itim ili?kilerinin temellerini atmy?tyr. Amerikan Bilim ve Sanat Akademisinin ilk ve tek Türk üyesidir. Meksika hükümeti tarafyndan yüksek Bilim Ödülü "Elena Moshinsky" ile ödüllendirildi.

Dünyada yeni kurulmaya ba?layan moleküler biyoloji dalynyn ilk profesörlerinden biri oldu. DNA sarmalynyn çözelti içinde o biçimde nasyl durdu?una açyklama getirdi. Dünyanyn pek çok yerinde bulu?lary ve kuramlary ile ilgili konferanslar verdi.

1980'li yyllarda çaly?malaryny kimya biliminin basit bir ?ekilde ö?retilmesine yönelik bir kuramsal çerçeve üzerinde yo?unla?tyrdy. Ancak 1988'de yayymlanan çaly?malary akademik dünyada ilgi görmedi. 1993'te Yale Üniversitesi'ndeki profesörlük görevlerinden erken sayylabilecek bir ya?ta emekliye ayryldy. Ayny yyl Türkiye'ye dönerek Yyldyz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde profesörlü?e atandy. 2002 yylynda bu görevden de emekliye ayryldy.

Türkiye'de bulundu?u dönemde çaly?malaryny daha çok Türk ulusal kimli?i ve Türk diliyle ilgili milliyetçi görü?lerini yaymaya adady. E?itim dilinin resmi dil olmasy gerekti?ini ve yabancy dilin takviyeli olarak ö?retilmesinin gerekti?ini savunmaktadyr. Matematiksel yapysyndan dolayy Türkçe'nin en iyi bilim dili oldu?unu söylemektedir.

Ya?amy boyunca Kuantum mekani?i'ne birçok katkyda bulunmu? bir bilim adamydyr. P.A.M.Dirac'in de üzerinde u?ra?ty?y ancak çözümleyemedi?i bir problemi, "Kuantum mekani?i"nde, Hilbert uzayynyn topolojisi ve içerdi?i yüksek simetrileri çözdü. Böylece Kimya bilimini bu topolojik inceleme ile sa?lam bir temele oturttu.

Ünlü sanatçy Esin Af?ar'yn a?abeyidir.

Tüm akademik çaly?malary içinde en önemli 5 kuramy ?öyledir:

  • Many Electron Theory of Atoms and Molecules (1961) – Atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramy
  • Solvophobic Theory (1964) – Çözgeniter kuramy
  • Network Theory (1974) – Kimyasal tepkime mekanizmalary kuramy.
  • Microthermodynamics (1981) – Mikrotermodinamik
  • Valency Interaction Formula Theory (1983) – De?erlik kabu?u etkile?im kuramy.

Oktay Sinanoğlubuyuk-uyanis e-kitap, Oktay Sinanoğlubuyuk-uyanis e-book

Oktay Sinanoğluturk-aynstanyi-oktay-sinanoglu e-kitap, Oktay Sinanoğluturk-aynstanyi-oktay-sinanoglu e-book

Oktay Sinanoğluhedef-turkiye e-kitap, Oktay Sinanoğluhedef-turkiye e-book

Oktay Sinanoğlubye-bye-turkce e-kitap, Oktay Sinanoğlubye-bye-turkce e-book

Oktay Sinanoğlubuyuk-uyanis e-kitap, Oktay Sinanoğlubuyuk-uyanis e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 5 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Oktay Sinanoğlu e-kitapları, Oktay Sinanoğlu e-kitapları oku, Oktay Sinanoğlu e-kitapları indir, Oktay Sinanoğlu e-bookları, Oktay Sinanoğlu e-bookları oku, Oktay Sinanoğlu e-bookları indir, Tüm Oktay Sinanoğlu e-kitapları, Tüm Oktay Sinanoğlu e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.