Ahmet Ümit E-Kitap - Ahmet Ümit E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ahmet Ümit Biografi ve E-Kitapları


Ahmet

Ahmet Ümit, (d. 1960 Gaziantep), Türk ?air ve yazar.

Daha çok polisiye roman türünde eser veren bir yazardyr.

Gaziantep'e 1960 yylynda yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocu?u olarak dünyaya geldi. Babasy kilim tüccary, annesi terzi idi[1]. Ylk ö?reniminin ardyndan Gaziantep Atatürk Lisesi’ne devam etti. 14 ya?yndan itibaren sol görü?lü bir aktivist oldu.[2] Ülkücülerle aralarynda çykan bir kavgadan dolayy 24 arkada?yyla birlikte Gaziantep dy?yna sürgün edildi?i için liseyiDiyarbakyr’yn Ergani ilçesinde tamamlady[2].

1979’da Marmara Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünde yüksekö?renimine ba?lady. Ö?rencilik yyllarynda tany?yp evlendi?i Vildan Hanym ile evlili?inden Gül adynda bir kyzy oldu (1981)[3]. 1980 darbesinin ardyndan “profesyonel devrimci” olarak çaly?ty[3]. 1982’de düzenlenen “Anayasaya Hayyr” kampanyasyna katyldy. Duvarlara afi? yapy?tyryrken yakalanan arkada?lary için öykü ?eklinde yazdy?y rapor, takma ady olan "K. Yalçyn" imzasy ile önce Atylym Dergisi’nde sonra Prag’da 40 dilde yayyn yapan Bary? ve Sosyalizm Sorunlary Dergisi’nde yer aldy. Yazarly?a adymny bu rapor/öykü ile atty.[4] 1983 yylynda üniversite ö?renimini tamamlady.

Üyesi oldu?u Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafyndan 1985’te Moskova’ya gönderildi. 1985-1986 yyllary arasynda Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde e?itim gördü. TKP tarafyndan komünistlik e?itimi almak için Rusya’ya gönderilen alty gencin ba?yndan geçenleri anlatty?y[5] "Kar Kokusu" (1989) adly romany, bu dönemde ya?andyklaryndan izler ta?yr. Moskova’da iken ?iir yazmaya ba?lady. 1989’da aktif politikadan ayryldy ve Soka?yn Zulasy adly ?iir kitabyny yayymlady. Arkada?y Ali Taygun[6] ile bir reklam ajansy çaly?tyrmaya ba?lady.

1990 yylynda bir grup edebiyat tutkunuyla birlikte Yine Hi?t adly kültür-sanat dergisini çykardy. ?iir, öykü ve yazylaryny Adam Sanat, Yine Hi?t, Öküz ve Cumhuriyet Kitap dergileri ileYeni Yüzyyl gazetesinde yayymlady.

1992 yylynda yayynlanan ilk öykü kitaby Çyplak Ayaklyydy Gece, ayny yyl Ferit O?uz Bayyr Dü?ün ve Sanat Ödülü'nü aldy. Bu kitap Ahmet Ümit'i yazyn dünyamyza tanytan ilk kitap olma özelli?ini de ta?yr.

Arkada?y tiyatro yönetmeni Ali Taygun’un te?vikiyle polisiye yazmaya a?yrlyk veren Ahmet Ümit, 1994 yylynda ATV için çekilen "Çakallaryn Yzinde" adly polisiye dizinin öykülerinin ve senaryosunun yazylmasyna katkyda bulundu. Ardyndan da 1995'te Ahmet Ümit, çe?itli gazete ve dergilerde Franz Kafka, Dostoyevski, Patricia Highsmith, Edgar Allan Poe ve polisiye roman yazarlary üzerine inceleme ve tanytym yazylary kaleme aldy.

"Bir Ses Böler Geceyi"(1994) adly uzun hikâyesinin ardyndan "Masal Masal Yçinde" (1995) yayymlandy. Annesinden dinledi?i masallary düzenleyip yazdy?y bu kitap çe?itli özel ilkö?retim okulunda ve özel kolejlerde ders kitaby olarak okutuldu[7], Korece’ye çevrildi[8] Kitaplarynyn tümünde var olan gerilim duygusu "Sis ve Gece"(1996) adly polisiye romanynda kendisini tümüyle dy?a vurdu. "Sis ve Gece" Türkiye'de yanky uyandyrdy, tarty?malara yol açty. Yunanistan'da yayymlanarak yabancy dile çevrilen ilk Türk polisiye yapyty unvanyny kazandy.

"Sis ve Gece"'yi "Kar Kokusu" (1998) adly romany, "Agatha’nyn Anahtary" (1999) adly polisiye öykü kitaby takip etti. 2000den itibaren "Patasana"(2000), "Kukla" (2002), "?eytan Ayryntyda Gizlidir" (2002), "Beyo?lu Rapsodisi" (2003), "A?k Köpekliktir" (2004), "Ninatta’nyn Bilezi?i" (2006), "Kavim" (2006) adly kitaplaryny ardy ardyna yayymlady. 2007’de "Ynsan Ruhunun Haritasy" adly denemesi yayymlandy. 2008'da yayynlanan "Bab-y Esrar"'da ?ems-i Tebrizi cinayetini konu edindi. Ystanbul hakkynda çok detayly bilgiler de içeren "Ystanbul Hatyrasy" adly polisiye romany Haziran 2010'da okuyucularla bulu?tu. Yazaryn "Ba?komiser Nevzat, Çiçekçinin Ölümü" (2005) adly bir de çizgi romany vardyr.

Öykülerinden yola çykylarak U?ur Yücel tarafyndan Karanlykta Ko?anlar ve Cevdet Mercan tarafyndan ?eytan Ayryntyda Gizlidir dizileri yapylmy?, "Sis ve Gece" adly romany 2007 yylyndaTurgut Yasalar tarafyndan sinemaya uyarlanmy?tyr.

Ahmet Ümitsis-ve-gece e-kitap, Ahmet Ümitsis-ve-gece e-book

Ahmet Ümitciplak-ayakliydi-gece e-kitap, Ahmet Ümitciplak-ayakliydi-gece e-book

Ahmet Ümitagatha-nin-anahtari e-kitap, Ahmet Ümitagatha-nin-anahtari e-book

Ahmet Ümitpatasana e-kitap, Ahmet Ümitpatasana e-book

Ahmet Ümitninattani-bilezigi e-kitap, Ahmet Ümitninattani-bilezigi e-book

Ahmet Ümitkukla e-kitap, Ahmet Ümitkukla e-book

Ahmet Ümitseytan-ayrintida-gizlidir e-kitap, Ahmet Ümitseytan-ayrintida-gizlidir e-book

Ahmet Ümitbir-ses-boler-geceyi e-kitap, Ahmet Ümitbir-ses-boler-geceyi e-book

Ahmet Ümitkar-kokusu e-kitap, Ahmet Ümitkar-kokusu e-book

Ahmet Ümitbeyoglu-rapsodisi e-kitap, Ahmet Ümitbeyoglu-rapsodisi e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 10 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Ahmet Ümit e-kitapları, Ahmet Ümit e-kitapları oku, Ahmet Ümit e-kitapları indir, Ahmet Ümit e-bookları, Ahmet Ümit e-bookları oku, Ahmet Ümit e-bookları indir, Tüm Ahmet Ümit e-kitapları, Tüm Ahmet Ümit e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.