Harun Yahya İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan E-BOOK - Harun Yahya İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 40 defa online okundu ve 69 defa indirildi.

Harun Yahya İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan E-kitap, Harun Yahya İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan isimli kitabın açıklaması :

Her kim olursanyz olun sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varly?yny buna adamy? olan, son derece tehlikeli bir dü?manynyz var: ?eytan. Bir ba?ka deyi?le, Allahyn lanetledi?i ve huzurundan kovdu?u Yblis ve onun takipçileri.

O en büyük dü?manynyz. Bir efsane ya da bir masal de?il, gerçe?in ta kendisi. Ynsanlyk tarihinin her a?amasynda var oldu. Ya?amy? ve ölmü? milyarlarca insany ate?in içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ayyrym yapmaz. Genç, ya?ly, kadyn, erkek, devlet ba?kany veya dilenci fark etmez. Her insan bu dü?manyn hedefidir.

Bu yazyyy okurken de sizi gözlüyor ve planlar yapyyor. Tek arzusu var; olabildi?i kadar çok insany -siz de dahil- kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek.

Zafer kazanmasy için insanlaryn kendisine tapynmasy veya çok uç sapkynlyklar yapmalary gerekmiyor. Ynsanlardan mutlaka     Allah y inkar etmelerini de istemiyor. Zaten Allah y kendisi inkar etmiyor ki, insanlardan özellikle bunu istesin. Onun tek iste?i insanlary Allah yn dininden ve Kuran dan uzak tutmak, halis olarak Allah a ibadet etmelerini engellemek, bunun sonucunda sonsuz azap çekmelerini sa?lamak. Hatta kimi zaman sahte bir  dindarlyk maskesi altynda, Allah yn adyny kullanarak insanlary gerçek dinden uzakla?tyryp, saptyryyor. Bu da insanlary kendisiyle beraber cehennem çukurunun içine çekmek için yeterli. Hangi vesileyle olursa olsun, onu takip edenlerin sonu hiç de?i?miyor:

Ona yazylmy?tyr: "Kim onu veli edinirse, ?üphesiz o (?eytan) onu ?a?yrtyp-saptyryr ve onu çylgyn ate?in azabyna yöneltir." (Hac Suresi, 4)


İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.