Harun Yahya Türk ün Yüksek Seciyesi E-BOOK - Harun Yahya Türk ün Yüksek Seciyesi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Türk ün Yüksek Seciyesi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 56 defa online okundu ve 77 defa indirildi.

Harun Yahya Türk ün Yüksek Seciyesi E-kitap, Harun Yahya Türk ün Yüksek Seciyesi E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Türk ün Yüksek Seciyesi isimli kitabın açıklaması :

?üphesiz 20. yüzyyl Türk tarihinde bir dönüm noktasy olmu?tur. I. Dünya Sava?yny takiben Osmanly Ymparatorlu?u parçalanmy?; Türk topraklary i?gal edilmi?tir. Milletimiz, malyny, canyny hatta tüm varly?yny feda etmeye hazyr olarak dü?manlaryn güçlü ve modern silahlarla donanymly ordularyna kar?y koymu?tur. Mustafa Kemal in önderli?inde erkek-kadyn, genç-ihtiyar el ele veren Türk Milleti, bir ölüm-kalym mücadelesi olan Kurtulu? Sava?y ndan büyük bir zaferle çykmy?; ?an ve ?erefle dolu olan tarihimize yeni bir sayfa daha eklemi?tir. Böylece yepyeni bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti do?mu?tur. Atatürk ün çizdi?i yolda kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihte bir çy?yr açmy?tyr.

Mustafa Kemal Atatürk söz konusu ba?arylaryn Türk Milleti nin eseri oldu?unu ?öyle dile getirmi?tir:

"Bu münasebetle ?unu da beyan edeyim ki Türk Milleti nin son senelerde gösterdi?i harikalaryn, yapty?y siyasi ve sosyal inkylaplaryn hakiki sahibi kendisidir. Sizsiniz."1

Büyük Önder, Onuncu Yyl Nutku nda, Türk Milleti ne olan güveninin nedenini ?öyle açyklamy?tyr: 

"Geçen zamana nispetle daha çok çaly?aca?yz, daha az zamanda daha büyük i?ler ba?araca?yz. Bunda da muvaffak olaca?ymyza ?üphem yoktur. Çünkü, Türk Milleti nin karakteri yüksektir..."2


Türk ün Yüksek Seciyesi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.