Harun Yahya Pişman Olmadan Önce E-BOOK - Harun Yahya Pişman Olmadan Önce E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Pişman Olmadan Önce E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 32 defa online okundu ve 53 defa indirildi.

Harun Yahya Pişman Olmadan Önce E-kitap, Harun Yahya Pişman Olmadan Önce E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Pişman Olmadan Önce isimli kitabın açıklaması :

Ynsan dünyada zaman zaman maddi-manevi çe?itli acy ve sykyntylarla kar?yla?yr. Ancak bunlar arasynda öyle bir his vardyr ki bu, belki de hiçbir fiziksel acy ile kyyaslanamayacak kadar ?iddetlidir. Ynsanyn ruhunda büyük bir sykynty olu?turur. Bahsetti?imiz bu his, "pi?manlyk"tyr.

Ancak pi?manly?yn iki farkly ?ekli vardyr. Allah a iman eden insanlaryn ya?adyklary pi?manlyk ile, yukaryda tarif etti?imiz ve inkarcy insanlaryn ya?adyklary pi?manlyk birbirlerinden son derece farklydyr.

Müminler her olayyn Allah yn bilgisi ve izniyle gerçekle?ti?ini, ba?laryna ne gelirse gelsin Allah yn dilemesiyle oldu?unu kesin olarak bilen insanlardyr. Bu yüzden de en önemli özelliklerinden biri tevekküllü olu?larydyr. Ynanan bir insan zorlukla da kar?yla?sa, çok rahat bir ortamda da bulunsa, hiç yapmak istemedi?i bir hatayy da i?lese tevekküllü davranyr. E?er hataly bir tavyr gösterdiyse hemen tevbe eder ve Allah yn kendisini ba?y?layaca?yny umar. Bu yüzden de ya?amy boyunca sykyntyly ve uzun süreli bir pi?manlyk hissine kapylmaz. Müminin hissetti?i pi?manlyk, onu, hatalaryny düzeltmeye, tevbe ederek böyle bir tavry bir daha tekrarlamamaya yöneltir. Yani kendisini düzeltmesine, eksikliklerini tamamlamasyna vesile olur ama asla sykyntyly, olumsuz bir ruh haline sokmaz, ?evkini, heyecanyny, imani co?kusunu azaltmaz, vesvese ve bunalyma sürüklemez.


Pişman Olmadan Önce Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.