Harun Yahya Niçin Kendini Kandırıyorsun? E-BOOK - Harun Yahya Niçin Kendini Kandırıyorsun? E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Niçin Kendini Kandırıyorsun? E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 38 defa online okundu ve 47 defa indirildi.

Harun Yahya Niçin Kendini Kandırıyorsun? E-kitap, Harun Yahya Niçin Kendini Kandırıyorsun? E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Niçin Kendini Kandırıyorsun? isimli kitabın açıklaması :

Din ahlakyndan uzak toplumlarda ya?ayan insanlaryn büyük bir kysmynyn hayat anlayy?lary ve ya?ama amaçlary birbirine benzer. Ylk baky?ta birbirinden farkly görünse de, aslynda temelde aynydyr. Çünkü içinde bulunduklary ?artlar de?i?se de, dünyaya yönelik istekleri, tutkulary, hyrslary, planlary, idealleri ve emelleri son derece benzerdir.

Ynsanyn karakterinin ?ekil almaya ba?lady?y ilk yyllar çocukluk yyllarydyr. Bu yyllarda çocuklaryn oldukça sorumsuz ve dünyadan habersiz bir ya?antysy olur. Ardyndan okul hayaty ve gençlik yyllary gelir. Bu yyllarda amaç, kalabalyk bir arkada? çevresi edinmek, okulda popüler bir insan olmak, modaya uygun markalarda kyyafetler giyinmek, çevresindekilere gösteri? yapmak gibi klasik isteklerle synyrlydyr. Ardyndan okul biter ve i? hayaty ba?lar. Y? hayatynda ki?i kendi mesle?inde yükselmeye, daha çok para kazanmaya, daha üst bir mevkiye ula?maya çaly?yr. Bunun için tüm vaktini ve imkanlaryny kullanyr. Bu arada iyi bir e? bulup evlenmek ve bir an önce "çoluk çocuk sahibi olmak" için de u?ra?yr. Dünyadaki tek önemli olayyn -kendi deyimiyle- "mutlu bir yuva kurmak" oldu?unu dü?ünür. Kysacasy do?ar, büyür, e?itim görür, i? hayatyna atylyr, evlenir, çocuk sahibi olur, bu arada gücü yetti?ince para ve itibar kazanmaya çaly?yr, sonra çocuklaryny evlendirir, torun sahibi olur… Ve böyle belirli birkaç dünyevi amaç ve idealle ya?ar. Elbette ki bunlaryn tümü dünya hayatynda gerekli olan ve Müslümanlaryn ?evkle yerine getirdikleri i?lerdir ancak her insan asyl amacyny unutmadan, dünyada imtihan edildi?ini, dünyanyn ahiret için bir hazyrlyk yeri oldu?unu bilerek hareket etmekle sorum"ludur.


Niçin Kendini Kandırıyorsun? Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.