Harun Yahya Evrimcilere Net Cevap 1 E-BOOK - Harun Yahya Evrimcilere Net Cevap 1 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Evrimcilere Net Cevap 1 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 69 defa online okundu ve 73 defa indirildi.

Harun Yahya Evrimcilere Net Cevap 1 E-kitap, Harun Yahya Evrimcilere Net Cevap 1 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Evrimcilere Net Cevap 1 isimli kitabın açıklaması :

Biyoloji ile ilgilenen insanlar, özellikle de dünya üzerindeki canlylaryn nasyl ortaya çykty?y sorusuna cevap arayanlar, 20. yüzyyl boyunca "evrim" kelimesini çok fazla duydular. Ancak bu ifade çok büyük yanylgylar içermekteydi..

Darwin den bu yana sürekli geli?en bilimin ortaya çykardy?y tablo, do?anyn asla tesadüflerle ortaya çykamayaca?yny, do?ayy mutlaka üstün bir güç ve bilgi sahibi bir Yaratycy nyn yani Yüce Allah yn yaratmy? oldu?unu gösteriyordu. 20. ve 21. yüzyyl bilimi, Darwin in tesadüfle açyklanabilir sandy?y canlylaryn, gerçekte çok kompleks yapylara sahip olduklaryny ortaya koydu. Bu yapylaryn detayyna inildikçe, evrimin savundu?u tesadüf açyklamasynyn saçmaly?y ve akyl dy?yly?y daha açyk hale geldi.

Ne var ki, evrim teorisinin bilimsel olarak hiçbir geçerlili?i olmady?y açykça görüldü?ü halde, bu teori tarihin çöplü?üne atylmady. Evrimi savunan bilim adamlarynyn materyalist felsefeye olan dogmatik ba?lylyklaryyla, bu teori ayakta tutulmaya çaly?yldy.

Evrim teorisinin ayakta tutulmasy için en büyük çabayy harcayanlar ise, ku?kusuz materyalist görü?ü savunan bazy basyn organlary oldu.

Bugün bazy medya kurulu?larynyn yayynlaryna dikkatli bir gözle bakyldy?ynda, syk syk Charles Darwin in evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Söz konusu birtakym büyük medya kurulu?lary, ünlü dergiler, çe?itli yayynlar periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandyklary üsluba bakyldy?ynda ise, bu teorinin, tarty?maya yer byrakmayacak bir biçimde ispatlanmy? mutlak bir gerçek oldu?u izlenimi uyanyr.

Oysa gerçek hiç de böyle de?ildir.


Evrimcilere Net Cevap 1 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.