Harun Yahya Münafığın Sırları E-BOOK - Harun Yahya Münafığın Sırları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Münafığın Sırları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 55 defa online okundu ve 47 defa indirildi.

Harun Yahya Münafığın Sırları E-kitap, Harun Yahya Münafığın Sırları E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Münafığın Sırları isimli kitabın açıklaması :

Ço?u insan için münafyk kelimesi pek bir anlam ifade etmez. Bazylary ise kelimeyi halk dilindeki ?ekliyle, yani "ikiyüzlü" ya da "yalancy" anlamlaryyla bilir fakat Kuran daki kar?yly?yndan haberdar de?ildir. Biraz dini bilgisi olanlar ise münafyklaryn, daha çok Peygamberimiz (sav) döneminde ya?amy? inkarcy bir grup oldu?unu dü?ünürler.

Oysa münafyklar Allah yn Kuran da yüzlerce ayetle haber verdi?i ve onlara kar?y son derece temkinli olunmasyny hatyrlatty?y bir gruptur. Ve yine Kuran a bakyldy?ynda anla?ylan, münafyklaryn, hiç de az rastlanylan bir grup de?il, aksine her mümin toplulu?unun içinde bulunan te?kilatly bir grup oldu?udur.

Kuran a bakty?ymyzda bu kuralyn her dönem için geçerli oldu?unu görürüz; Hz. Musa (as) ile birlikte olan toplulu?un içinde de, Hz. Süleyman (as) a inananlaryn arasynda da, Hz. Ybrahim (as) yn ümmetinde de, Peygamberimiz (sav) in 1400 sene önce ya?amy? cemaatinde de... Kysacasy Kuran da bahsi geçen hangi Müslüman toplulu?u olursa olsun içlerinde münafyklaryn da bulundu?undan bahsedilir. Çünkü Çünkü "(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkynda (uygulanan) Allahyn sünnetidir. Allah yn sünnetinde kesin olarak bir de?i?iklik bulamazsyn" (Ahzab Suresi, 62) ayetiyle de bildirildi?i gibi Allah, her ümmeti benzer olaylarla denemeden geçirir. E?er ortada bir mümin toplulu?u varsa muhakkak onun içinde bir de münafyk grubu olacaktyr. Bu, Allah yn tarih boyunca de?i?meyen bir kuralydyr.

Dolayysyyla Allah, müminler için tehlike olu?turacak bu toplulu?un özelliklerini Kuran da sykça bildirmi?tir. Münafyklar, Kuran da en çok tarifi görülen insan türlerinden biridir.


Münafığın Sırları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.