Harun Yahya Materyalizmin Çöküşü E-BOOK - Harun Yahya Materyalizmin Çöküşü E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Materyalizmin Çöküşü E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-23 tarihinden bu yana 38 defa online okundu ve 43 defa indirildi.

Harun Yahya Materyalizmin  Çöküşü E-kitap, Harun Yahya Materyalizmin  Çöküşü E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Materyalizmin Çöküşü isimli kitabın açıklaması :

Sizi kim var etti ve ya?amynyzy kime borçlusunuz?...

Etrafynyzda gördü?ünüz tüm canlylar, içinde ya?ady?ynyz dünya ve bu dünyayy baryndyran evren nasyl var oldu? Tüm bunlary var eden irade nedir?...

Dahasy var olan tüm bu ?eylerin anlamy nedir? Bir amaç do?rultusunda my var edilmi?lerdir? Ve bu amaç ne olabilir?...

Bu ve buna benzer sorular, bir insanyn cevabyny bulmasy gereken en önemli sorulardyr aslynda. Ama insanlaryn önemli bir bölümü bu sorular üzerinde belki hiç dü?ünmeden ya?ar. Sadece ne yiyip-içece?ini, nasyl para kazanaca?yny, ya da di?er insanlarla olan ili?kilerini dü?ünür. Ancak bu tür bir ya?am, son derece bo? ve anlamsyzdyr. Çünkü insan kysa bir süre sonra ölecektir ve e?er ya?amyny gerçek amacyna uygun olarak sürdürmediyse, ölümle beraber büyük bir yykyma u?rayacaktyr.

Söz konusu temel sorulara cevap bulmak isteyen ki?i, e?er dü?ünen ve ara?tyran bir insan ise, iki farkly cevapla kar?yla?yr.

Birinci cevap, insana, tüm evrenin ve tüm canlylaryn bir Yaratycysy ve Hakimi oldu?unu haber verir. O üstün ve kusursuz Yaratycy, yani Allah, ?u anda var olan her?eyi yoktan var etmi?tir. Mutlak olan, ezelden beri var olan yegane varlyk O dur. Tüm maddesel evren ise O nun bir yaratmasydyr. Dolayysyyla tüm bu maddesel evren O nun hakimiyetine boyun e?mi? durumdadyr. Ynsan ise, Allah yn yaratty?y ve O ndan gelen bir "ruh"tur. Bu ruh, içinde ya?ady?ymyz maddesel dünyada bir beden giymi?tir, ölümden sonra da Allah yn dilemesiyle yeni bir beden giyip ahiret hayatyna ba?layacaktyr.

Bu birinci cevap, tarihin ba?yndan bu yana peygamberler aracyly?yyla insanlara ö?retilmi?tir ve ady da "din"dir.


Materyalizmin Çöküşü Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.