Harun Yahya Makaleler 3 E-BOOK - Harun Yahya Makaleler 3 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Makaleler 3 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 36 defa online okundu ve 43 defa indirildi.

Harun Yahya Makaleler 3 E-kitap, Harun Yahya Makaleler 3 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Makaleler 3 isimli kitabın açıklaması :

Bosna, 1990 ly yyllara dek ço?u insanyn adyny bile duymady?y bir ülkeydi. Ço?umuz bu ülkeyi ancak okullarda okutulan Osmanly Tarihi derslerinden hatyrlayabilirdik. Oysa 1992 yylynyn ba?yndan itibaren, Balkan yarymadasynyn ortasyndaki bu ülke, hem dünya hem de Türkiye gündeminin en üst syralaryna yerle?ti. Çünkü Bosna da bir sava?, daha do?rusu, iyi silahlanmy? saldyrgan bir gücün, silahsyz ve masum bir halky yok edi?i ya?anyyordu. Eski Yugoslavya nyn da?ylmasy sonucunda, kendisini Yugoslav topraklarynyn gerçek sahibi sayan Syrp milliyetçili?i, Bosna daki Müslüman halka kar?y sistemli bir soykyrym, kendi deyimiyle bir "etnik temizlik" ba?latmy?ty. Syrplar Müslümanlary bir kaç haftada yok edeceklerini ya da topraklaryndan süreceklerini hesaplyyorlardy. Ama öyle olmady. Ba?langyçta hiçbir askeri gücü olmayan Müslümanlar, kysa sürede toparlandylar, Bosna-Hersek Ordusunu olu?turdular ve hiç kimsenin ummady?y bir direnç gösterdiler. Sava?, 1995 sonbaharyna kadar sürdü. 


Makaleler 3 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.