Harun Yahya Makaleler 2 E-BOOK - Harun Yahya Makaleler 2 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Makaleler 2 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 50 defa online okundu ve 37 defa indirildi.

Harun Yahya Makaleler 2 E-kitap, Harun Yahya Makaleler 2 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Makaleler 2 isimli kitabın açıklaması :

Yçinde bulundu?umuz uçsuz bucaksyz evrenin nasyl var oldu?u, nereye do?ru gitti?i, içindeki düzen ve dengeyi sa?layan kanunlaryn nasyl i?ledikleri her devirde insanlaryn merak konusu olmu?tur. Bilim adamlary, dü?ünürler asyrlardyr bu konuyla ilgili sayysyz ara?tyrmalar yapmy?lar, pek çok teoriler üretmi?lerdir.

20. yüzyylyn ba?laryna dek hakim olan görü?, evrenin sonsuz boyutlara sahip oldu?u, sonsuzdan beri var oldu?u ve sonsuza kadar da var olaca?y ?eklindeydi. "Statik evren modeli" ady verilen bu anlayy?a göre, evren için herhangi bir ba?langyç veya son söz konusu de?ildi.

Materyalist felsefenin de temelini olu?turan bu görü?, evreni sabit, dura?an ve de?i?mez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken bir Yaratycy nyn varly?yny da reddediyordu.

Materyalizm, maddeyi mutlak varlyk sayan, maddeden ba?ka hiçbir ?eyin varly?yny kabul etmeyen bir dü?ünce sistemidir. Tarihi eski Yunan a kadar uzanan, ama özellikle 19. yüzyylda yaygynla?an bu dü?ünce sistemi, Karl Marx yn diyalektik materyalizmiyle ünlenmi?ti. 


Makaleler 2 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.