Harun Yahya Makaleler 1 E-BOOK - Harun Yahya Makaleler 1 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Makaleler 1 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 83 defa online okundu ve 87 defa indirildi.

Harun Yahya Makaleler 1 E-kitap, Harun Yahya Makaleler 1 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Makaleler 1 isimli kitabın açıklaması :

Siyonizm elbette Müslümanlar için de dünya bary?y için de son derece tehlikeli ve zararly bir ideolojidir. Siyonist Yahudilikle fikren mücadele etmek her Müslümanyn görevidir. Ancak her konuda oldu?u gibi, bu konuda da adaleti ayakta tutmak gerekir. Müslüman, Siyonist Yahudilere kar?y çykarken, masum Yahudilere kar?y zulüm yapylmasyny engellemekle de yükümlüdür.

Bilindi?i gibi 20. yüzyyl boyunca Ortado?u da Ysrail nedeniyle büyük bir karma?a ya?andy. Ysrail, çevresindeki Müslüman toplumlara kar?y sayysyz i?gal, katliam ve zulüm gerçekle?tirdi. Dahasy ba?ta ABD olmak üzere Batyly ülkelerdeki Yahudi lobileri de hemen her zaman Müslümanlaryn aleyhinde tavyr gösterdiler. Tüm bunlar, Kuran daki "Andolsun, insanlar içinde, mü minlere en ?iddetli dü?man olarak Yahudileri ve mü?rikleri bulursun..." (Maide Suresi, 82) ayetinin bir tecellisi hükmündeydi.

Ysrail in ve uluslararasy Siyonizm in bu zulüm politikalaryna kar?y dünyadaki Müslümanlaryn hakly bir tepkisi geli?ti. Bugün de halen bu tepki ayaktadyr ve yine haklydyr. Nitekim Siyonizm in kirli oyunlary ?imdiye kadar bizim de eserlerimizde izah edilmi?, milletimiz bu tehlikeye kar?y uyarylmy?tyr.


Makaleler 1 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.