Harun Yahya İsrail in Kürt Kartı E-BOOK - Harun Yahya İsrail in Kürt Kartı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   İsrail in Kürt Kartı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 48 defa online okundu ve 115 defa indirildi.

Harun Yahya İsrail in Kürt Kartı E-kitap, Harun Yahya İsrail in Kürt Kartı E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İsrail in Kürt Kartı isimli kitabın açıklaması :

Kitabyn ilerleyen bölümlerinde bazy Musevilerin, batyl birtakym geleneklerin veya radikal, ateist Siyonist ideolojinin etkisi altynda kalarak, gerçekle?tirdikleri faaliyetlere ve gelece?e dair çe?itli planlaryna yer verilmektedir. Bu batyl görü?lerden etkilenen ki?iler zaman zaman Ysrail derin devleti içine de syzmakta, hatta kimi zaman Ysrail in iç ve dy? politikasynda yönlendirici rol üstlenebilmektedirler. Ancak bu kitapta bulunan bilgiler nedeniyle çe?itli yanly? anlamalar olmasyny engellemek için, bazy konulara açyklyk getirmekte de fayda vardyr. 

Ylk olarak belirtilmesi gereken husus, burada yer alan bilgilerin tüm Musevileri kapsayan konular olmady?ydyr. Musevilerin büyük ço?unlu?u söz konusu faaliyetlerden, bu faaliyetlerin arka planlaryndan ve asyl hedeften haberdar olmady?y gibi, çok büyük bir ço?unlu?u da bu uygulamalara kar?y çyktyklaryny syk syk ifade etmektedirler. Dolayysyyla, kitabyn ilerleyen bölümlerinde ele?tirilen, hiçbir ?ekilde Musevi toplumunun geneli de?ildir.

Ele?tirilen husus, Kitaby Mukaddes e birtakym yanly? anlamlar yükleyerek ?iddeti ve acymasyzly?y sözde makulle?tirmeye çaly?an batyl gelenekler ve bu geleneklere dayanarak, di?er insanlary ikinci synyf olarak gören, onlary haksyzlyk ve zulme u?ratmayy normal kar?ylayan radikal dünya görü?üdür. Yani, sosyal Darwinist ve i?galci bir ideoloji olan radikal, ateist Siyonizm dir. Bilindi?i üzere, Siyonizm 19. yüzyylyn ortalarynda, yurtlary olmayan Musevilerin vatan sahibi olmasyny savunan bir ideoloji olarak ortaya çykmy?tyr. Ancak zaman içerisinde pek çok ideolojide oldu?u gibi Siyonizm de dejenarasyona u?ramy?, bu hakly talep, uygulamada ?iddet ve teröre ba?vuran, a?yry güçlerle ittifak eden radikal ve din dy?y bir anlayy?a dönü?mü?tür.


İsrail in Kürt Kartı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.