Harun Yahya Kuran Mucizeleri - Cilt 1 E-BOOK - Harun Yahya Kuran Mucizeleri - Cilt 1 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kuran Mucizeleri - Cilt 1 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 1102 defa online okundu ve 51 defa indirildi.

Harun Yahya Kuran Mucizeleri - Cilt 1 E-kitap, Harun Yahya Kuran Mucizeleri - Cilt 1 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kuran Mucizeleri - Cilt 1 isimli kitabın açıklaması :

Allah, bundan 14 asyr önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-y Kerim i indirmi? ve tüm insanly?y Kuran a uyarak kurtulu?a ermeye davet etmi?tir. Ayette de bildirildi?i gibi Kuran "alemlere bir zikr (ö?üt, hatyrlatma, hüküm ve üstün bir ?eref)den ba?ka bir ?ey de?ildir." (Kalem Suresi, 52) Kuran indirildi?i günden kyyamet gününe kadar da, insanly?yn yegane yol göstericisi olan son Ylahi kitap olacaktyr.

Kuran indirildi?i günden bu yana her ça?da ya?ayan her insan grubunun anlayabilece?i, kolay ve anla?ylyr bir dile sahiptir. Allah, Kuran yn bu üslubunu"Andolsun Biz Kuran y zikr (ö?üt alyp dü?ünmek) için kolayla?tyrdyk..." (Kamer Suresi, 22) ayetiyle haber verir. Kuran yn, ayny zamanda edebi dilinin mükemmelli?i, benzersiz üslup özellikleri ve içerdi?i üstün hikmet de, onun Allah yn sözü oldu?unun kesin delillerindendir.

Kuran yn bu özelliklerinin yany syra, Allah yn sözü oldu?unu ispatlayan pek çok mucizevi özelli?i vardyr. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyyl teknolojisiyle eri?ti?imiz bazy bilimsel gerçeklerin 1400 yyl önce Kuran da bildirilmi? olmasydyr.

Elbette ki Kuran bir bilim kitaby de?ildir. Fakat çe?itli ayetlerinde, son derece özlü ve hikmetli bir anlatym içinde aktarylan bazy bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyyl teknolojisi ile ke?fedilmi?tir. Kuran yn indirildi?i dönemde bilimsel olarak saptanmasy mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kuran yn Allah yn sözü oldu?unu bir kez daha ispatlamaktadyr.


Kuran Mucizeleri - Cilt 1 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.