Harun Yahya Kuran da Vicdanın Önemi E-BOOK - Harun Yahya Kuran da Vicdanın Önemi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kuran da Vicdanın Önemi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 38 defa online okundu ve 39 defa indirildi.

Harun Yahya Kuran da Vicdanın Önemi E-kitap, Harun Yahya Kuran da Vicdanın Önemi E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kuran da Vicdanın Önemi isimli kitabın açıklaması :

Vicdan, her insana güzel olan tavry ve dü?ünceyi söyleyen, bir insanyn sa?lykly muhakemede bulunmasyny, do?ruyu ve yanly?y birbirinden ayyrt edebilmesini sa?layan manevi bir özelliktir.

Vicdanyn önemli bir özelli?i tüm insanlarda ortak olmasydyr. Yani bir insanyn vicdanyna göre do?ru olan, ayny ko?ullar söz konusu oldu?u sürece di?er insanlaryn vicdanlary için de geçerlidir. Vicdanlar hiçbir zaman çaty?maz. Bunun nedeni ise vicdanyn kayna?ydyr; vicdan Allah yn ilhamydyr. Allah, her insana vicdany aracyly?y ile Kendisi nin ho?nut olaca?y umulan en do?ru ve en güzel tavyrlary bildirmektedir.

Vicdanyn Allah yn ilhamy oldu?u Kuran yn ?ems Suresi nde ?öyle bildirilmektedir:

"Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene. Sonra ona fücurunu (synyr tanymaz günah ve kötülü?ünü) ve ondan sakynmayy ilham edene (andolsun). Onu aryndyryp-temizleyen gerçekten felah bulmu?tur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yykyma u?ramy?tyr. (?ems Suresi, 7-10)"

Kuran da Vicdanın Önemi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.