Harun Yahya Kuran da Temel Kavramlar E-BOOK - Harun Yahya Kuran da Temel Kavramlar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kuran da Temel Kavramlar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 26 defa online okundu ve 36 defa indirildi.

Harun Yahya Kuran da Temel Kavramlar E-kitap, Harun Yahya Kuran da Temel Kavramlar E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kuran da Temel Kavramlar isimli kitabın açıklaması :

Günlük hayatymyzda kullanmaya aly?yk oldu?umuz birçok kavram Kuran ayetlerinde syk syk yer alyr Akyl, sabyr, sadakat, inkar, nimet, hikmet vs. bunlardan bazylarydyr. Ylerleyen sayfalarda ele alynacak olan bu kavramlaryn Kuran yn anla?ylmasynda ve hayata geçirilmesinde kilit rolleri vardyr. Ancak ço?u günlük hayatymyzda gerçek anlamlaryndan daha farkly anlamlarda kullanylyrlar. Bu nedenle, özellikle Kuran y yeni okumaya ba?layan bir ki?i, bu kavramlary gündelik ya?amda kullanylan anlamlaryyla algylamaya kalkarsa Kuran y gerekti?i gibi kavrayamaz.

Bir örnek olarak "akyl" kelimesini ele alalym. Akyl halk arasynda, zeka, kurnazlyk, uyanyklyk, i? bitiricilik veya bunlara benzer özellikleri ifade etmek için kullanylyr. Halbuki Kuran da bahsedilen aklyn bu kavramlarla hiçbir benzerli?i yoktur. Kuran a göre, akyl yalnyzca müminlere mahsus olan bir meziyettir ve ki?inin imany ve takvasy oranynda artar veya azalyr. Akyl, müminin, Allah yn en çok razy oldu?u, en do?ru tutum ve davrany?lary sergilemesini, Allah yn synyrlaryny korumada, Kuran yn emir ve yasaklaryna uymada tam bir titizlik göstermesini, Allah y gere?i gibi takdir edebilmesini, iyiyi kötüden, do?ruyu yanly?tan ayyrt edebilmesini, en güzel ahlaky edinmesini, her konuda en do?ru karary vermesini, en isabetli tercihi yapmasyny, ahireti için en faydaly ve en güzel bir biçimde hareket edebilmesini sa?layan bir yol göstericidir. 


Kuran da Temel Kavramlar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.