Harun Yahya Kuledeki Küçük Adam E-BOOK - Harun Yahya Kuledeki Küçük Adam E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kuledeki Küçük Adam E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-22 tarihinden bu yana 32 defa online okundu ve 46 defa indirildi.

Harun Yahya Kuledeki Küçük Adam E-kitap, Harun Yahya Kuledeki Küçük Adam E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kuledeki Küçük Adam isimli kitabın açıklaması :

Maddenin ardyndaki syr konusu, bazy ki?ilerin itirazlaryna neden olmaktadyr. Sözkonusu ki?iler, bu konunun özünü yanly? anladyklary için, bu konunun vahdet-i vücut ö?retisi ile ayny oldu?unu iddia etmektedirler.

Öncelikle ?unu belirtelim ki, bu eserlerin yazary ehl-i sünnet inancyna syky sykyya ba?lydyr ve vahdet-i vücut ö?retisini savunmamaktadyr. Ayryca unutmamak gerekir ki, vahdet-i vücut ö?retisi Muhyiddin Ybn Arabî gibi çok büyük Yslam alimleri tarafyndan savunulmu?tur.

Vahdet-i vücut dü?üncesini anlatan birçok önemli Yslam aliminin, geçmi?te, bu kitaplarda yer alan bazy konulary tefekkür ederek anlattyklary do?rudur. Ancak bu eserlerde anlatylanlar vahdet-i vücut dü?üncesi ile ayny de?ildir.

Örne?in vahdet-i vücut dü?üncesini savunanlaryn bir kysmy yanly? fikirlere kapylarak, Kuran a ve ehl-i sünnet inancyna aykyry bazy iddialarda bulunmu?lar; örne?in Allah yn yaratty?y varlyklary tamamen yok saymy?lardyr. Oysa, maddenin ardyndaki syr konusu anlatylyrken kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktadyr. Bu konu, Allah yn tüm varlyklary yaratty?yny, ancak yaratty?y varlyklaryn aslyny Allah yn gördü?ünü, insanlaryn ise bu varlyklaryn beyinlerinde olu?an görüntülerini görebildiklerini açyklamaktadyr.


Kuledeki Küçük Adam Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.