Harun Yahya Komünizm Pusuda E-BOOK - Harun Yahya Komünizm Pusuda E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Komünizm Pusuda E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 108 defa online okundu ve 73 defa indirildi.

Harun Yahya Komünizm Pusuda E-kitap, Harun Yahya Komünizm Pusuda E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Komünizm Pusuda isimli kitabın açıklaması :

Komünizm, geçti?imiz 20. yüzyyla damgasyny vurmu? bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece basky, zulüm, kan ve gözya?y doludur. Tarihçilerin hesaplamalaryna göre, sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyyl boyunca 120 milyon insan öldürülmü?tür. Bunlar, bir sava? syrasynda cephede ölen askerler de?il, komünist devletlerin kendi halklarynyn içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadyn, ya?ly, küçük çocuk, bebek, sadece "komünizm" denen bu so?uk, katy, sert ve vah?i ideoloji nedeniyle ya?amyny yitirmi?tir. Dahasy, komünist rejimler tarafyndan temel hak ve özgürlüklerinden yoksun byrakylan, göçe zorlanan, sistemli olarak kytlykla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çaly?ma kamplarynda köle olarak kullanylan on milyonlarca insan vardyr. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarynyn, terör örgütlerinin kur?unlaryna hedef olmu? veya hedef olma korkusu altynda ya?amy?tyr.

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasyl olmu?tur da bu kadar kanly ve acymasyz bir dünya görü?ü, dünyanyn dört bir yanynda taraftar bulmu?, devrimlerle iktidara gelmi?, milyonlary ardyndan sürüklemi?tir? Komünizm nereden do?mu?, nasyl büyümü? ve nasyl sona ermi?tir? Gerçekten sona ermi? midir, yoksa hala dünyayy ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu kitapta bu sorularyn cevaplaryny ortaya koyaca?yz.


Komünizm Pusuda Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.