Harun Yahya Zamansızlık ve Kader Gerçeği E-BOOK - Harun Yahya Zamansızlık ve Kader Gerçeği E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Zamansızlık ve Kader Gerçeği E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 96 defa online okundu ve 59 defa indirildi.

Harun Yahya Zamansızlık ve Kader Gerçeği E-kitap, Harun Yahya Zamansızlık ve Kader Gerçeği E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Zamansızlık ve Kader Gerçeği isimli kitabın açıklaması :

Bugüne kadar, gelmi? geçmi? bütün din aleyhtary ki?ilere ve akymlara bakyldy?ynda hemen hepsinin felsefi temelinde materyalist (maddeci) dü?üncenin yatty?y görülür. Bilindi?i gibi materyalistler yaratyly? gerçe?ini reddederler. Bunun yerine maddenin sonsuzdan beri var oldu?unu ve sonsuza kadar da mutlak bir varlyk olarak kalaca?yny iddia ederler. Di?er bir deyi?le maddeyi ilahla?tyryrlar. Materyalistlerin kendi kaynaklarynda materyalizm (maddecilik) ?öyle tarif edilir:

Materyalizm dünyanyn ezeli ve ebedili?ini (öncesiz ve sonrasyzly?yny), Tanry tarafyndan yaratylmy? olmady?yny ve de zaman ve mekanda sonsuzlu?unu kabul eder.1  

Materyalizmin maddeyi bu derece ilahla?tyrmasynyn nedeni, her ne olursa olsun bir Yaratycy nyn varly?yny kabul etmemektir. Çünkü madde mutlak de?ilse bir ba?langycy var demektir; bir ba?langycy varsa da yoktan var edilmi?, yani yaratylmy? demektir. 


Zamansızlık ve Kader Gerçeği Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.